لزوم فعالیت غیر متمرکز شرکت های دانش بنیان در کشور از زبان معاون توسعه فناوری پارک فناوری پردیس

معاون توسعه فناوری پارک فناوری پردیس گفت: شرکت های دانش بنیان باید به صورت غیر متمرکز در کشور فعالیت کرده تا در میان همه سرمایه گذاران و دانشگاهیان شناخته شوند.

به گزارش عیارآنلاین، حسین صابری معاون توسعه فناوری پارک فناوری پردیس  با اشاره به مراکز شتاب دهی اظهار داشت: مراکز شتاب دهی فناوری حدود ۲ سال است که توسط معاونت علمی و پارک فناوری پردیس مطرح شده است.

وی ادامه داد:  شرکت های تشکیل شده در مراکز شتاب دهی فناوری قرار است به صورت شبکه ای کار کنند و اطلاعات فعالیت های خود را در اختیار دیگر مراکز قرار دهند.
معاون توسعه فناوری پارک فناوری پردیس در خصوص نیازمندی های کشور به فعالیت های غیر متمرکز ، گفت: اگر می خواهیم در حوزه نوآوری به دستاوردهای خوبی دست یابیم باید به صورت غیرمتمرکز فعالیت کرده تا مراکز شتاب دهی فناوری به خوبی شناخته شوند.
وی یاد آور شد: مرکز نوآوری فرهنگی امید نیز یکی از مراکزی است که زیرمجموعه مرکز شتاب دهی نوآوری است که امیدواریم این مرکز بتواند استعدادهای علاقه مندان به حوزه هنر را به زودی تبدیل به محتوا و محصول کند.

منبع: باشگاه‌خبرنگاران

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: