وزیر علوم از طرح ادغام دو دانشگاه فنی‌حرفه‌ای و علمی – کاربردی خبر داد/ فرهادی: چتری بالای سر این دو دانشگاه قرار میگیرد

به گزارش عیارآنلاین، مدتی است ادغام دو دانشگاه فنی‌حرفه‌ای و علمی – کاربردی به دلیل مطلوب نبودن شرایط مالی این دانشگاه‌ها مورد بحث جدی قرار گرفته و براساس برنامه‌ریزی ساماندهی آموزش عالی کشور قرار است در آینده نزدیک این دو دانشگاه با هم ادغام شوند. محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره این موضوع […]

به گزارش عیارآنلاین، مدتی است ادغام دو دانشگاه فنی‌حرفه‌ای و علمی – کاربردی به دلیل مطلوب نبودن شرایط مالی این دانشگاه‌ها مورد بحث جدی قرار گرفته و براساس برنامه‌ریزی ساماندهی آموزش عالی کشور قرار است در آینده نزدیک این دو دانشگاه با هم ادغام شوند. محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره این موضوع تعبیر «چتر بالای سر» را به کار می‌برد و در گفت‌وگو با «مهر» به این نکته اشاره می‌کند که «ادغام بدان مفهوم در دستور کار نیست ولی ممکن است چتری بالای سر این دو دانشگاه قرار گیرد تا در دو حوزه متفاوت فعالیت کنند.» فرهادی با اشاره به برنامه‌ریزی برای ساماندهی آموزش عالی کشور هم می‌گوید: «ساماندهی مسائل آموزش عالی در دستور کار است که در این برنامه مسائل مربوط به دانشگاه‌های فنی‌حرفه‌ای و علمی کاربردی نیز لحاظ شده است. با توجه به ضرورت کارآفرین‌شدن دانشگاه‌ها براساس مصوبات طرح آمایش آموزش عالی که به دانشگاه‌ها ابلاغ شده است تمام رشته‌های دانشگاهی باید ساماندهی شود. البته ساماندهی رشته‌های دانشگاهی مسیر خاص خود را دارد و بر این اساس ساماندهی دانشگاه‌های فنی‌حرفه‌ای و علمی – کاربردی نیز در همین راستا صورت می‌گیرد.» وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین درباره رشته‌های مشترک بین دو وزارتخانه علوم و بهداشت گفت: «وضعیت این رشته‌ها هم تا قبل از آغاز سال تحصیلی مشخص خواهد شد. کمیته مشترکی برای رشته‌های مشترک دو وزارتخانه علوم و بهداشت تعیین شده و قرار است در این کمیته وضعیت این رشته‌ها بررسی شود. تفاهمی صورت گرفته و امیدواریم موضوع رشته‌های مشترک میان دو وزارتخانه حل شود. عمدتا وضعیت این رشته‌ها روشن است و برای تصمیم گیری، تنها به یک یا دو جلسه این کمیته نیاز خواهد بود.»

منبع: روزنامه فرهیختگان

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: