قائم مقام سازمان نظام پرستاری:

کرامت مردم در بیمارستان ها رعایت نمی شود

شریفی مقدم، قائم مقام نظام پرستاری: در حالی که در آمریکا به ازای هر ۱۰۰۰ نفر ۹ پرستار فعالیت می‌کنند و در اروپا به ازای ۱۰۰۰ نفر جمعیت ۸ پرستار و در کشورهای حاشیه خلیج فارس ۳ تا ۴ پرستار فعالیت می‌کنند اما در ایران به ازای هر ۱۰۰۰ نفر کمتر از یک و نیم پرستار وجود دارد، یعنی مردم و بیماران حداقل خدمات پرستاری را نیز دریافت نمی‌کنند.

به گزارش عیارآنلاین، محمد شریفی مقدم گفت: خبرنگاران نقش بسزایی در تحولات جامعه دارند و با اطلاع رسانی در مسائل مختلف مردم را آگاه می کنند.

وی ادامه داد: آگاهی مردم سبب می شود تا آنها تغییر نگرش داشته باشند و زندگی بهتری را تجربه کنند.

شریفی مقدم با بیان اینکه نقش خبرنگاران در حوزه سلامت برجسته تر از سایر حوزه هاست افزود: چون حوزه سلامت تخصصی است و برزندگی مردم تاثیرگذار است می توان گفت با اخبار رسانه ها، مردم در این سالها از حقوق به حق خود در این حوزه بیشتر آگاه شده اند.

قائم مقام سازمان در این نشست تاکید کرد: مهمترین مشکل مردم در بیمارستانهای دانشگاهی و آموزشی را رعایت نشدن کرامت آنان است.

شریفی مقدم تاکید کرد: متاسفانه مردم کمترین خدمات را در بیمارستانها دریافت می کنند و شان آنها کمتر رعایت می شود و علت آن تعداد کم پرستاران است

وی ادامه داد: در حالی که در آمریکا به ازای هر ۱۰۰۰ نفر ۹ پرستار فعالیت می‌کنند و در اروپا به ازای ۱۰۰۰ نفر جمعیت ۸ پرستار و در کشورهای حاشیه خلیج فارس ۳ تا ۴ پرستار فعالیت می‌کنند اما در ایران به ازای هر ۱۰۰۰ نفر کمتر از یک و نیم پرستار وجود دارد، یعنی مردم و بیماران حداقل خدمات پرستاری را نیز دریافت نمی‌کنند.

منبع: سلامت نیوز

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: