قائم مقام معاون اموردام :

هیچگونه افزایش قیمتی در گوشت قرمز نداریم

قائم مقام معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی گفت: میانگین قیمت هر کیلو دام زنده گوسفند در کشور یازده هزار تومان و دام سنگین نیز حدود ۹ هزار تومان است که هیچگونه افزایش قیمتی نداریم و نخواهیم داشت.

به گزارش عیارآنلاین، محمدرضا ملاصالحی در واکنش به اخبار مربوط به افزایش قیمت گوشت قرمز که از سوی اتحادیه فروشندگان مطرح شده بود با اشاره به اینکه امسال بیش از ۸۲۰ هزار تن گوشت قرمز تولید می شود و کمتر از ده درصد نیاز بازار مصرف از واردات تامین خواهد شد افزود: در سه سال گذشته تغییر محسوسی در قیمت گوشت قرمز در دامداری ها نداشتیم و تغییر قیمت نیز کمتر از سه درصد بوده و مطابق با تورم موجود در کشور افزایشی نداشته است.

وی افزود: معمولاً در واحدهای دامداری پرواربندی و دامداران دام سبک گاهی با انباشت دام زنده مواجه ایم و دامداران از این لحاظ نگرانی های زیادی دارند.
قائم مقام معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی گفت : اغلب دامداران و واحدهای پرواربندی دام زنده را در حاشیه ضرر عرضه می کنند و هیچ رابطه مستقیمی بین قیمت دام زنده درب دامداری با آنچه که درب قصابی به مصرف کننده عرضه می شود وجود ندارد.
ملاصالحی افزود: بر اساس فرمول های موجود، قیمت لاشه گوسفند باید هر کیلو حداکثر ۲۸ هزار تومان عرضه شود اما این فاصله و شکاف قیمت به شبکه دلالی مربوط است که بین دامدار تا مصرف کننده فعال است و به ضرر دامدار و مصرف کننده کار می کند.
وی گفت : از آنجا که تولید دام سبک در کشور ما فصلی است و عمده دام نیز تولید عشایر است بنابراین در یکی دو ماه آینده با عرضه زیاد دام بویژه دام سبک و کاهش قیمت دام زنده مواجه خواهیم بود.
قائم مقام معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی افزود: عرضه انبوه دام زنده در این ماهها فرآیندی است که هر سال تکرار می شود بنابراین برنامه ریزی کردیم برای جلوگیری از ضرر و زیان به دامداران مازاد دام زنده را صادر کنیم .
ملاصالحی گفت : دام زنده سبک تا دو برابر قیمت داخل به کشورهای حاشیه خلیج فارس با همکاری مجمع ملی صادر کنندگان دام ایران صادر می شود.
وی افزود: تشکل های مرتبط با دامداران برای مقابله با دلال بازی و قیمت سازی و جلوگیری از ضرر و زیان دامدار در ماههای پرعرضه دام مازاد را صادر می کنند.
قائم مقام معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: به نظر می رسد عده ای با انتشار اخبار افزایش قیمت گوشت قرمز درصددند قیمت گوشت قرمز را به نفع واسطه گران افزایش دهند.
ملاصالحی گفت : سال گذشته ۸۰۶ هزار تن گوشت قرمز و امسال بیش از ۸۲۰ هزار تن تولید می شود، بنابراین هیچگونه کمبودی در تولید گوشت قرمز وجود ندارد و از طرف دیگر مجموع صادرات به ۲/۵ درصد میزان تولید هم نمی رسد بنابراین صادرات نه تنها تاثیری در افزایش قیمت ندارد بلکه مانع از وارد شدن ضرر و زیان به دامداری می شود.
وی افزود: قطعاً شبکه واسطه گری صادرات را عامل افزایش قیمت می داند اما اگر در ماههای پرعرضه صادرات نداشته باشیم ضربه سنگینی به تولید داخل و دامدار وارد می شود و دام زنده روی دست دامدار می ماند.
قائم مقام معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی گفت : در چهار ماه امسال ۴۹۰ هزار راس گوسفند و بز و حدود ۱۰۰ هزار راس دام سنگین صادر شده است که عدد چندانی نیست .
ملاصالحی افزود: با توجه به میزان قابل قبول تولید پیش بینی می کنیم بتوانیم بازار را به خوبی تامین کنیم.
وی گفت : میزان مصرف گوشت قرمز در کشور ما پایین تر از مصرف سرانه جهانی و حدود یازده کیلو است در حالی که این عدد در جهان تا ۱۴ کیلوگرم می رسد این عدد نشان دهنده قدرت پایین مردم در خرید گوشت قرمز است بنابراین باید دستگاههای نظارتی برای مدیریت قیمت گوشت قرمز بطور جدی تری وارد بازار شوند چون قیمت دام زنده درب دامداری افزایشی ندارد اما در بازار شاهد قیمت سازی هستیم .
قائم مقام معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی افزود: شرایط صادرات دام زنده را تسهیل و تلاش کردیم مانعی برای صادرات قانونی ایجاد نشود.
ملاصالحی گفت: از آنجا که مسیر قانونی صادرات دام زنده تسهیل شده است بنابراین قاچاق مزیت خاصی ندارد و افراد ترجیح می دهند دام زنده را به صورت حرفه ای صادر کنند و برای پیله وری و قاچاق دلیل خاصی وجود ندارد.

منبع: صدا و سیما

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: