بیانه دبیر اجرایی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی جوان

صندوق جمعیت سازمان ملل، روز جهانی جوان را با تاکید مجدد بر نقش محوری جوانان در ترویج و بهزیستی خانواده ها، جوامع و ملت ها جشن میگیرد. موضوع امسال ،” مسیر پیش روی تا سال ۲۰۳۰: ریشه کن کردن فقر، و دستیابی به تولید و مصرف پایدار،” بسیار مرتبط و بهنگام است.

به گزارش عیارآنلاین، بیش از ۵۰۰ میلیون جوان در سراسر جهان در فقر به سر میبرند،که اغلب قادر به برآوردن نیازهای اولیه خود نیستند. آنان به منابع حیاتی دسترسی ندارند و در حقیقت بزرگترین قشردر میان فقرا می باشند. .جوانان بیشترین بهره را از موفقیت ما در ریشه کن کردن فقر بدست خواهند آورد، و در صورت موفقیت ما ، آنها  بیشترین را به دست خواهند آورد و در صورت شکست ما، بیشترین ضرر را خواهند کرد. .خبر خوب این است که  برخلاف  تصور، جوانان مشکل جامعه نیستند، در واقع، آنها راه حل هستند.

در سال گذشته، دستور کار۲۰۳۰ برای توسعه پایدار توسط سازمان ملل به کار گرفته شد، که ما را ملزم به ایجاد تعادل بین نیازهای نسلهای حال و آینده، ایجاد رشد اقتصادی بدون از بین بردن منابع طبیعی، و کاهش مصرف با تاکید بر بهزیستی و رعایت شآن می نماید.

برای دستیابی به این اهداف، یک تغییر زیرساختی مورد نیاز است. ما باید تصمیم گیری در مورد تخصیص منابع را با توجه به حفظ منافع نسل های آینده، انجام دهیم. ما باید در بخش های اجتماعی، با هدف تاب آوری افراد و جوامع سرمایه گذاری نماییم. باید تحقق حقوق بشررا در کانون توسعه قرار دهیم .

در سطح جهانی، جمعیت بزرگ جوانان نماینگر یک فرصت تاریخی برای پیشرفت، وبه کارگیری راه حل های نوآورانه برای به حرکت در آوردن این تغییر هستند. این مهم برای تحقق حقوق جوانان به منظور مشارکت  درزندگی اجتمای، اقتصادی، و سیاسی در جوامع و کشورهای خود و انتخاب آگاهانه و آزادانه در مورد زندگی  و باروری بدون تبعیض، خشونت یا اجبار، ضروری است .

توانمند سازی جوانان، به معنی در اختیار قراردادن ابزارهایی است که آنها را در جامعه  به کنشگرانی موثرتر و سازنده تر تبدیل نماید. به منظور دستیابی به این هدف، کشورها  میبایست به تمامی تبعیضاتی که جوانان ، به ویژه دختران نوجوان با آن مواجهند، مانند ازدواج اجباری، ازدواج کودکان و خشونت جنسی، که می تواند منجر به بارداری های ناخواسته، سقط جنین ناامن و عفونتهای HIV، و مخاطرات آینده شود، پایان دهند.

کانون این تلاش ها می بایست ترویج دسترسی به آموزش، خدمات بهداشتی، از جمله سلامت باروری و تنظیم خانواده باشد. این مداخلات به منظور شکستن چرخه بین نسلی فقر، تقویت تاب آوری جمعیت در مقابل تمام چالش ها و استفاده از فرصت های اقتصاد نوظهور، ضروری می باشند.

 در حال حاضرجوانان مبدعین نوآوری درعلوم و فناوری میباشند، انتخاب آگاهانه آنها به شدت برالگوهای تولید و مصرف اثر گذار است و میتوانند شرکت ها، سازمان ها و دولت ها را به سمت مسولیت پذیری اجتماعی و محیط زیست سوق دهند. در جایی که آنها بتوانند اطلاعات، تکنولوژی، کمک های مالی، آموزشی و فرصتهایی جهت همکاری بدست آورند، این جوانان نوآور قادر خواهند بود ایده های نو را به راه حل هایی قابل انتقال تبدیل نمایند.

صندوق جمعیت ملل متحد مفتخر به همکاری با جوانان در بیش از ۱۵۰ کشور وقلمرو در سراسر جهان است تا مشارکت و رهبری جوانان را ترویج و آنها را قادر به غلبه بر موانع، خلق نوآوری ها و به کارگیری ظرفیت های بالقوه خود نمایند.

صندوق جمعیت ملل متحد دولت ها، شرکای توسعه و تمامی اثرگذران حوزه  سیاستگذاری را که در راستای ترویج پیشرفت جوانان و حقوق بشر هستند، برای سنجش  پیشرفت اهداف توسعه پایدار مرتبط به نوجوانان و جوانان، فرا می خواند. از آنجایکه جوانان وارثان سیاره ما خواهند بود، می بایست برای دستیابی به این اهداف به عنوان شرکای ما در امور درگیر شوند.

دختر نوجوان ۱۰ ساله امروز، فرد بالغ ۲۴ ساله در سال ۲۰۳۰، که سال دستیابی به اهداف توسعه پایدار است، خواهد بود.ما باید مطمن شویم که راه و مسیر او از نوجوانی به جوانی منجر به آینده ای روشن تر برای خود، جامعه اش و جهان که با رعایت حقوق، فرصتهای تحقق یافته و تعهدات برآوده شده، هموار شده است.

منبع:دفتر صندوق جمعیت ملل متحد در ایران

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: