۱۸ مرد ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۰۶
دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز:

راه اندازی پروژه های ال ان جی در ایران و منطقه همچنان سودآور است

دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز درباره صرفه اقتصادی راه اندازی پروژه های جدید ال.ان.جی (گاز طبیعی مایع شده) از سوی ایران گفت: طرحهای ال.ان.جی در ایران و کشورهای منطقه می تواند همچنان مقرون به صرفه و سودآور باشد.

به گزارش عیارآنلاین، محمدحسین عادلی درباره ادعاهای مطرح شده مبنی بر این که «به دلیل کاهش شدید قیمت ال.ان.جی، اجرای طرحهای جدید در این بخش در کشورهایی مانند ایران، کاری بیهوده و زیان آور است؟» گفت: بسیاری از کشورها مانند استرالیا به دلیل چشم انداز مطلوب ال.ان.جی به سراغ پروژه های جدید رفته اند که نشان می دهد، این صنعت همچنان رو به گسترش است و جذابیت دارد.

دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز ادامه داد: برآورد ها نشان می دهد رشد تقاضا برای ال.ان.جی نسبت به رشد تقاضای کلی برای گاز، بیشتر است و بنابراین، کشورهای تولیدکننده گاز در پی توسعه این صنعت هستند.

گاز طبیعی مایع شده یا ال ان جی (Liquefied natural gas) به گاز طبیعی عنوان می شود که برای ذخیره سازی یا حمل و نقل در حجم زیاد به حالت مایع تبدیل شده است.

در حالی که بیش از ٣٠ درصد تجارت گاز دنیا از طریق ال.ان.جی صورت می گیرد و این صنعت پیوسته در حال گسترش است، روند اجرای پروژه های ال.ان.جی ایران وضع مساعدی ندارد که دلیل اصلی آن به فقدان فناوریهای جدید و تحریم بازمی گردد.

با توجه به محدودیت انتقال گاز از طریق خط لوله، بخشی از صادرات گاز ایران به مناطق دوردست باید به صورت ال.ان.جی انجام شود که تحقق آن به ایجاد زیرساختها و تامین تجهیزات مورد نیاز دارد.

با توجه به اهمیت ال ان جی در نقش آفرینی بیشتر ایران در بازار تجارت جهانی گاز، اما پروژه های ال.ان.جی در ایران به دلیل تحریم متوقف مانده است.

رفع تحریمها و دسترسی ایران به تجهیزات و دانش فنی ساخت واحدهای ال.ان.جی می تواند، زمینه حضور ایران در بازار ال ان جی را تسهیل کند و بر این اساس مذاکراتی نیز در این باره انجام شده است.

تاکنون سه پروژه پرشین، ایران و پارس ال.ان.جی در ایران تعریف شده که به دلیل تحریم، توسعه آنها متوقف شده است.

مهمترین طرح در ایران موسوم به «ایران ال.ان.جی» است که در منطقه تمبک واقع در ۵٠ کیلومتری شمال غربی عسلویه و ١۵ کیلومتری جنوب شرقی کنگان- پارس٢ (تمبک) در حال انجام است.

در ماههای اخیر، شرکتهای متعدد آسیایی و اروپایی برای مشارکت در تکمیل و راه اندازی طرحهای ال.ان.جی با ایران مذاکره کرده اند.

منبع: شانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: