۱۹ مرد ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۱۹
با مدیریت مصرف شرکت های برق در روزهای پایانی تیرماه

۱۱۲۸۶ مگاوات از اوج مصرف برق در پنج روز کاسته شد

شرکت های برق منطقه ای با اجرای طرح های کاهش پیک بار و همکاری مشترکان خود توانستند در پنج روز پایانی تیرماه بیش از ۱۱هزار مگاوات از دیماند مصرفی را در ساعت های پرباری شبکه بکاهند.

به گزارش عیارآنلاین، شرکت های برق منطقه ای و توزیع نیروی برق در پنج روز آخر تیرماه امسال (۳۰-۲۶ تیر) موفق شدند روزانه با جلب همکاری ۲۶ هزار و ۱۷۰ تا ۳۵ هزار و ۸۵۱ مشترک یا مولد همکار، ۱۱ هزار و ۲۸۶ مگاوات از دیماند مصرفی مشترکان را در ساعت های پرباری شبکه کاهش دهند.
پروژه های کاهش پیک بار شامل طرح تعطیلات و تعمیر سالیانه صنایع، طرح ذخیره عملیاتی صنایع، جلب همکاری مشترکان کشاورزی، جلب همکاری مولدهای خود تامین، همکاری اداره ها و… است.
بیست و ششم تیرماه ۴۱ شرکت توزیع برق و برق منطقه ای با جلب همکاری ۳۵ هزار و ۸۵۱ مشترک یا مولد همکار موفق شدند ۲ هزار و ۴۶۴ مگاوات از دیماند مصرفی را کاهش دهند.
با همکاری ۳۲ هزار و ۲۷۰ مشترک یا مولد همکاری در بیست و هفتم تیرماه، ۴۱ شرکت برق منطقه ای و توزیع برق موفق شدند به میزان ۲ هزار و ۳۶۷ مگاوات از دیماند مصرفی را در ساعت های پرباری شبکه کاهش دهند.
در بیست و هشتم تیرماه نیز تلاش ۳۷ شرکت توزیع برق و برق منطقه ای با جلب همکاری ۲۹ هزار و ۴۸۷ مشترک یا مولد همکار و کاهش یک هزار و ۹۶۶ مگاوات از دیماند مصرفی شبکه به ثمر نشست.
یک روز بعد ۳۶ شرکت توزیع برق و برق منطقه ای با جلب همکاری ۳۲ هزار و ۲۰۵ مشترک یا مولد همکار، ۲ هزار و ۵۲۸ مگاوات از تقاضای مصرف در ساعت های پرباری را کاهش دادند و این میزان در سی ام تیرماه با تلاش ۲۸ شرکت توزیع برق و برق منطقه ای و جلب همکاری ۲۶ هزار و ۱۷۰ مشترک یا مولد همکار به کاهش هزار و ۹۶۱ مگاوات انجامید.
معاونت هماهنگی توزیع توانیر چهاردهم تیرماه در نامه ای از شرکت های برق منطقه ای و توزیع برق کشور خواست گزارش روزانه کاهش پیک بار شرکت خود را اعلام کنند.

امروز (سه شنبه) وزارت نیرو اعلام کرد: دیروز پیک (اوج) مصرف برق با ثبت رکورد ۵۰ هزار و ۵۶۷ مگاوات وارد پانزدهمین روز مصرف بیش از ۵۰ هزار مگاواتی در تابستان امسال شد.
کاهش تلفات شبکه های توزیع برق به کمتر از ۱۰ درصد و تک رقمی شدن آن برای نخستین بار یکی از طرح های اولویتدار اقتصاد مقاومتی برای وزارت نیرو و شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) است.
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بیست و نهم بهمن ماه ۱۳۹۲ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و معاون اول رئیس جمهوری نیز سی ام فروردین ماه امسال اولویت های برای دستگاه ها و نهادهای مختلف را ابلاغ کرد که بر اساس آن ۱۷ مورد بر عهده وزارت نیرو قرار گرفت.

منبع: ایرنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: