سود های بالای بانکی در بازار رسمی

برخی از این نهادهای مالی پرداخت سود های روزشمار و یکساله بالای ۲۰ درصد را به مشتریان خود پیشنهاد می دهند.این در حالی است که نرخ سود در بانک ها و موسسات بر اساس آخرین مصوبه بانک مرکزی ۱۵ درصد تعیین شده است./ ا موضوعاتی چون کمبود نقدینگی در شبکه بانکی و حل پرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی و افزایش کفایت سرمایه بانک ها حل نشود، بحث نرخ سود بانکی حل نخواهد شد.

به گزارش عیارآنلاین، نرخ سود پرداختی به سپرده های بانکی در بازار پولی کشور یکی از بالاترین نرخ های جهانی است.این نرخ به دلیل رشد فزاینده تورم و کاهش ارزش پول ملی در چند سال اخیر رشد ناگهانی داشته است.

روند رشد نرخ سود بانکی برای بانک ها که با کاهش منابع و نیز مردم که شاهد آب شدن قدرت خرید خود بودند، طبیعی بوده است.اما با سراشیبی شدن نرخ تورم کم کم بانک مرکزی عزم خود را جزم کرد تا با هدایت منابع رسوب شده در حساب های بانکی به دیگر بازارها زمینه رونق اقتصادی را فراهم کند.

کاهش چند باره نرخ سود بانکی سپرده ها از سوی بانک ها و تایید و ابلاغ آن از سوی بانک مرکزی مهمترین کاری بود که در این باره انجام شده است.

اگر چه برخی از سپرده گذاران از کاهش نرخ سود گلایه مند هستند و مدعی اند که در زمان صعود تورم به بالای ۳۵ درصد سود ۲۵ درصد یا ۳۰ درصد گرفته اند و عملا ضرر کرده اند،باید به این نکته نیز اشاره کرد که وام گیرنده نیز تا زمان بالا ماندن نرخ سود سپرده متضرر بوده و خواهد بود.

بنابراین کاهش منطقی و آرام نرخ سود سپرده زمینه ساز کاهش نرخ وام پرداختی خواهد بود.

بسیاری از بانک ها موضوع تعدیل نرخ سود را اجرایی کرده و از مصوبات شبکه بانکی و بانک مرکزی عدول نمی کنند.اما برخی دیگر از بانک ها و موسسات مجاز به دلایلی چون کاهش منابع، بدهی، خروج منابع و یا رشد هزینه های جاری مجبور شده اند که نرخ سود بالاتری به سایر بانک ها و موسسات به مشتریان پیشنهاد دهند.

این رویه تا پیش از این بیشتر از سوی غیر مجازها رخ میداد اما با کاهش،حذف و مجوز دار شدن آنها این موضوع اکنون از موسسات و بانک های مجاز دیده شده و عملا پرداخت نرخ سود بالاتر از حد مصوب به بازار شبکه بانکی رسمی و مجاز کشیده است.

کاهش نرخ سود سپرده ها در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و عدم پایبندی همیشگی برخی از آنها همچنان سوژه مهم این روزهای شبکه بانکی است.

هم اکنون برخی از این نهادهای مالی پرداخت سود های روزشمار و یکساله بالای ۲۰ درصد را به مشتریان خود پیشنهاد می دهند.این در حالی است که نرخ سود در بانک ها و موسسات بر اساس آخرین مصوبه بانک مرکزی ۱۵ درصد تعیین شده است.

به نظر می رسد تا موضوعاتی چون کمبود نقدینگی و مطالبات معوق در شبکه بانکی و پرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی و افزایش کفایت سرمایه بانک ها حل نشود، بحث نرخ سود بانکی همچنان یکی از سوژه های خبری خواهد بود.

منبع: بانک مردم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: