بانک‌ها در سه ماهه اول امسال ۹۳۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کردند

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی سه ماهه سال ۱۳۹۵ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۹۳۴ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۲۸۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۴۴٫۱ درصد) افزایش داشته است.

به گزارش عیارآنلاین، در جدول زیر که هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش های اقتصادی طی سه ماهه سال ۱۳۹۵ را نشان می‌دهد، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی سه ماهه سال جاری مبلغ ۶۳۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال معادل ۶۷٫۸ درصد کل تسهیلات پرداختی است و در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۹۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال، معادل ۴۴ درصد افزایش داشته است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در سه ماهه سال جاری معادل ۲۵۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹٫۹ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش های اقتصادی است.

ملاحظه می‌شود از ۲۸۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۸٫۷ درصد آن (مبلغ ۲۵۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.

بر این اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.

جدول تسهیلات اعطایی در اینجا قابل مشاهده است.

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: