رئیس نظام سازمان پزشکی:

دو سوم بیمارستان ها با یک زلزله خراب می شوند

زالی، رئیس سازمان نظام پزشکی: تخت های بیمارستانی هم فرسوده است و در کنار این فرسودگی با کمبود این تخت ها به ویژه در بخش های مراقبت ویژه، سوختگی وبیماری های روانی مواجه ایم.

علیرضا زالیبه گزارش عیارآنلاین، علیرضا زالی در نشستی خبری به برخی از مشکلات در حوزه سلامت اشاره کرد و افزود: تخت های بیمارستانی هم فرسوده است و در کنار این فرسودگی با کمبود این تخت ها به ویژه در بخش های مراقبت ویژه، سوختگی وبیماری های روانی مواجه ایم.
وی همچنین نبود تخت مراقبت ویژه را نخستین نگرانی خانواده های دارای بیمار عنوان کرد و گفت: این موضوع از توان وزارت بهداشت خارج است.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی تصریح کرد: باید بودجه سلامت را افزایش داد چرا که ما پایین ترین سهم سلامت را در میان کشورهای منطقه داریم؛ ضمن اینکه درمان در کشور گران است و باید به داد درمان رسید؛ ما به یک درمان شیک و استاندارد نیاز داریم.

** نبود امنیت شغلی مهم ترین مشکل پزشکان
رئیس کل سازمان نظام پزشکی مهم ترین مشکل قشرپزشک را اشتغال و امنیت پایدار شغلی عنوان کرد و افزود: دانشجویان جوان رشته پزشکی از جمله کسانی هستند که برای آینده خود با این مشکل مواجه اند.
زالی تصریح کرد: چند مطالعه پ‍ژوهشی میان دانشجویان سال آخر پزشکی در کشور انجام شده است و آن اینکه بیشتر آنان از وضعیت خودشان ناراضی هستند و نسبت به امنیت شغلی نگرانی دارند.
وی، فرسودگی شغلی جامعه پزشکی، نبود مکانیزم حمایتی برای پزشکان در دوران بازنشستگی و موانع دریافت وام های ولو کوچک را از دیگر مشکلاتی برشمرد که پزشکان با آن مواجه اند.

** عدد پرداختی ها به جامعه پزشکی خیلی پایین است
رئیس کل سازمان نظام پزشکی در ادامه به مسائل حقوقی پزشکان نیز اشاره کرد و گفت: آنطور که گفته می شود پزشکان از حقوق های بالا برخوردارند، اینگونه نیست و عدد پرداختی به جامعه پزشکی در دستگاه های اجرایی و برخی بیمارستان های دولتی بسیار پایین است.
وی با بیان اینکه برخی از پزشکان عمومی بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان دریافت می کنند، ادامه داد: البته در مناطق مرزی و دورافتاده در قالب طرح پزشک خانواده رقم های بهتری می گیرند.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: گرچه اعلام شده است که برخی از پزشکان عمومی ما رقم ۱۷ میلیون تومان دریافت می کنند؛ اما این رقم صحت ندارد و متاسفانه دریافتی پزشکان بسیار پایین است.
وی تصریح کرد: بیشترین گلایه در مقطع فعلی از سوی پزشکان عمومی شاغل در واحد اورژانس است و ما تلاش می کنیم درآمد آنان را افزایش دهیم.
زالی خاطرنشان کرد: برخی از همکاران جوان ما در موسساتی فعالیت می کنند و این موسسات آنان را استثمار می کنند و پزشک در برخی از آنها با حداقل دریافتی فعالیت می کند.
وی تصریح کرد: دنبال این هستیم که با همکاری شورای عالی نظام پزشکی برای پزشکان عمومی زمینه ارتقای حقوق آنان را به صورت خاص داشته باشیم، البته با افزایش تعرفه ها این موضوع حل نمی شود.

** بحران خستگی پزشکان را داریم
زالی خاطرنشان کرد: ۸۰۰ میلیون خدمت، طی سال در حوزه سلامت به مردم ارائه می شود که ممکن است در میان این همه خدمت، برخی خطاهای پزشکی هم رخ دهد.
وی تصریح کرد: برخی جامعه شناسان، فیلسوفان و فقیهان
در شورای پیشگیری از قصور پزشکی حضور دارند تا قصور پزشکی را رسیدگی کنند.
زالی به وجود بحران خستگی پزشکان اشاره کرد و گفت: احتمال خطای پزشک به علت این خستگی وجود دارد. وقتی که یک پزشک برای درمان بیماران مجبور است چند شب پشت سر هم بیدار بماند، آیا انتظار خطای پزشکی نمی رود؟
رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه در سال ۹۵، کار تحقیقاتی و تحلیلی برای خطا های پزشکی در حال انجام است در ادامه گفت: محتوی این کارهای پژوهشی از آمارهای استان های مختلف گرفته می شود تا شاید بتوانیم تحلیلی برای خطاهای پزشکی در کشور داشته باشیم.

** قانون نظام پزشکی هشت بار تغییر کرده است
رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه قانون این سازمان تاکنون هشت بار تغییر کرده است، افزود: این قانون توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است.

** طلب ۴ هزار میلیارد تومانی بخش دولتی از بیمه ها
زالی در ادامه به طلب حوزه سلامت از سازمان های بیمه گر اشاره کرد و گفت: بخش های بیمارستانی خصوصی درجه یک تهران اکنون ۳۰۰ میلیارد تومان از بیمه های تکمیلی طلب دارند که این طلب از سال های گذشته تا اوایل امسال را شامل می شود.
وی تصریح کرد: همچنین براساس اعلام وزارت بهداشت ، بخش دولتی نیز حدود سه تا چهار هزار میلیارد تومان از سازمان های بیمه گر طلب دارد.
رئیس نظام پزشکی ادامه داد: متوسط پرداخت کارانه در اکثر مراکز دولتی هفت تا هشت ماه عقب است و در مورد آزمایشگاه های خصوصی این دریافت طلب ها فقط تا شهریورماه ۹۴ انجام شده است.
این مقام مسئول در سازمان نظام پزشکی اضافه کرد: کارانه ها در برخی از شهرستان ها فقط مهر و آبان پارسال پرداخت شده است و این مناطق به طور متوسط در این زمینه هشت تا ۱۴ ماه عقب هستند و باید طلب خود را بگیرند.

** جای کمیته اخلاقی فعال در بیمارستان ها خالی است
رئیس کل سازمان نظام پزشکی در ادامه به موضوع اخلاق پزشکی اشاره کرد و گفت: اخلاق پزشکی به عنوان یک موضوع مهم است و باید اخلاق، ملکه ارائه خدمات به بیماران باشد، البته بهترین شکل سرمایه گذاری برای تحقق اخلاق پزشکی فراگیری آن در دوره های پزشکی است.
وی با اشاره به اینکه براساس تفاهمنامه سازمان نظام پزشکی با رئیس مجمع انجمن های علمی هر انجمن دارای یک کمیته اخلاقی است، افزود: در نظام مدیریت بیمارستان ها نیز ۱۷ کمیته داریم که یکی از آنها کمیته اخلاق است و اخیرا در ۲ بیمارستان خصوصی بنا بر ضرورت، کمیته اخلاق تشکیل شده است.
زالی با بیان اینکه جای کمیته اخلاق در بیمارستان ها خالی است، اظهار کرد: ما برای ایجاد کمیته اخلاق در مراکز درمانی حمایت می کنیم.

منبع: ایرنا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: