با اجرای پرونده الکترونیک سلامت هزینه های زیادی از دوش بیمه برداشته می شود

اسدی، کارشناس شفافیت اطلاعات در حوزه سلامت: با اجرای پرونده الکترونیک سلامت، صرفه جویی بزرگی انجام می شود و هزینه های زیادی از دوش بیمه کم می شود و همچنین میزان اشتباهات پزشکی ناشی از عدم آگاهی وضعیت بیمار بسیار کاهش پیدا می کند.

به گزارش عیارآنلاین، برنامه «مناظره» رادیو گفت و گو، با موضوع پرونده الکترونیک سلامت و ابهامات آن و با حضور دکتر تارا رئیس دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر مهران ولایی معاونت غذا و داروی دانشگاه ایران و مهندس اسدی کارشناس شفافیت اطلاعات در حوزه سلامت به روی آنتن رفت.

دکتر تارا در ابتدا درباره طرح پرونده سلامت گفت: یک وقت صحبت از پرونده سلامت شهروندی می کنیم که به این معنا است که، برای هر فرد از ابتدای تولد را تا فوت، تمام اطلاعات حوزه سلامت او، جمع آوری شود. لازمه این مهم آن است که تمام ارکان بخش سلامت اطلاعات مربوط به فرد را جمع آوری کنند و به صورت الکترونیک به اشتراک بگذارند.
وی ادامه داد: اگر شهروندی به بیمارستان مراجعه می کند، باید اطلاعات مربوط به پرونده بستری اش وجود داشته باشد و یا اگر به یک کلینیک برای درمان سرپایی مراجعه می کند نیز باید اطلاعات مربوط به او ثبت و جمع آوری شود و همچنین در بخش های دیگر مانند داروخانه، آزمایشگاه و امثال آن.
رئیس دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به برنامه های گذشته توسعه اشاره داشت و افزود: پرونده الکترونیک سلامت را باید در بخش دولتی شروع کنیم و ساختارها را به تدریج شکل دهیم. تقریبا تمامی بیمارستان های دولتی دارای سیستم های سلامت و الکترونیک بیمارستانی هستند و به سیستم پرونده شهروندی متصل هستند.
وی اضافه کرد: سیستمی که در وزارت بهداشت این اطلاعات را از تمام کشور جمع آوری می کند، سیستم پرونده سلامت است که به ن سیستم سپاس معروف است. کاری که این سیستم انجام می دهد این است که اطلاعات و داده های مراکز مختلف سلامت در مورد افراد را دریافت می کند و آنها را ثبت می کند. یکی از کارهایی که وزارت بهداشت اخیرا انجام داده است، راه اندازی پرونده سلامت در حوزه بهداشت است.
تارا درباره وسعت این مسئله اظهار داشت: ۲۸ هزار واحد تنها در حوزه سلامت دولتی وزارت بهداشت داریم که شامل همه بیمارستان ها، مراکز بهداشتی، خانه های بهداشت و دیگر مراکز می شود. در واقع پرونده حوزه بهداشت که شامل همه مراقبت های حوزه سلامت است نیز وارد این بخش می شود.
مهندس اسدی از ضرورت راه اندازی پرونده الکترونیک سلامت گفت و اظهار داشت: کل کشور فناوری لازم را برای اجرای این طرح باید داشته باشد. ما باید در برنامه های چهارم و پنجم توسعه این کار را اجرا می کردیم و تا پایان برنامه پنجم توسعه باید تمام خدمات وزارت خانه ها به صورت الکترونیک ارائه می شد.
وی با اشاره به نبود این امکانات در بعضی از مراکز دولتی و خصوصی، بیان داشت: فکر می کنم به عنوان دستگاه دولتی خارج از تصدی گری، عملکرد را به بخش خصوصی واگذار کنیم تا این بخش عهده دار امور باشد. نمی توانیم بگوییم در مطب های خصوصی سیستم دیجیتال وجود ندارد. آیا بانکی وجود دارد که به اینترنت متصل نباشد؟ حتی اگر در یک شهر دور باشد. آیا سیستم الکترونیک بانکی ما با سیستم درمانی در حوزه فناوری تفاوتی دارد؟ آیا امنیت سیستم بانکی مان بیشتر از بهداشت است؟ اعتقاد دارم طرح الکترونیک سلامت برایمان از اهمیت کمتری برخوردار بوده است.
کارشناس شفافیت اطلاعات در حوزه سلامت به چالش های بین دستگاهی اشاره داشت و عنوان کرد: این چالش ها ما را از اجرای بهینه پرونده الکترونیک سلامت باز داشته است. نیاز به یک دستگاه واحد برای قانون گذاری و برای نظارت داریم و اجرا را باید از حوزه دولت خارج کنیم.
وی با ذکر مثالی ادامه داد: چه زمانی بانک داری الکترونیک در کشور توسعه یافت؟ وقتی یک بانک خصوصی وارد شد و در این حوزه سرمایه گذاری کرد و مشتری بیشتری جذب کرد و بانک های دولتی مجبور شدند این کار را انجام دهند. با اجرای پرونده الکترونیک سلامت، صرفه جویی بزرگی انجام می شود و هزینه های زیادی از دوش بیمه کم می شود و همچنین میزان اشتباهات پزشکی ناشی از عدم آگاهی وضعیت بیمار بسیار کاهش پیدا می کند.
در ادامه دکتر مهران ولایی با اشاره به اینکه ایران جزو کشورهایی است که در حال حرکت سمت الکترونیکی کردن بهداشت و سلامت است، گفت: در بحث تحول سلامت مسائل خیلی خوبی را شاهد بودیم زیرا قبل از این مهم، پرونده هایی شبیه این را نداشت.

منبع: سلامت نیوز

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: