انتشار ۵ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه برای بیمه سلامت

امینی فرد، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان: ۵ هزار میلیارد تومان از اوراق قرضه از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تضمین شده و به عنوان مطالبه سازمان‌هایی همچون وزارت بهداشت از بیمه سلامت پرداخت می‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، محمدنعیم امینی‌فرد گفت: کمیسیون منتظر گزارش رسمی وزارت بهداشت، است که انشاءالله ظرف امروز و فردا ارائه خواهد شد.
امینی‌فرد با تاکید بر صحه گذاشتن کمیسیون بهداشت بر انتشار اوراق قرضه برای بیمه سلامت گفت: مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان از اوراق قرضه از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تضمین و به عنوان مطالبه سازمان‌هایی همچون وزارت بهداشت از بیمه سلامت پرداخت می‌شود.
وی از دفاع اعضای کمیسیون بهداشت در جلسات کمیسیون و نیز در صحن علنی از انتشار اوراق قرضه بیمه سلامت خبر داد و خاطرنشان کرد: بیمه سلامت با کسری شدید بودجه مواجه است.
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به مطالبه پزشکان از بیمه سلامت به عنوان بزرگترین بیمه کشور که ۴۱ میلیون نفر را تحت پوشش قرار داده است،‌ گفت: با انتشار اوراق قرضه بیمه سلامت در جهت تحقق مطالبات پرسنل و مراکز درمانی یک گام به جلو برداشته‌ایم.

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: