۱۷ مرد ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۳۶
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران :

نبود روابط بانکی صادرات خوراک دام را دشوار کرده است

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: نبود روابط بانکی بین ایران و کشورهای هدف، شرایط صادرات خوراک دام، طیور و آبزیان را در پسا برجام نیز دشوار کرده است.

مجید موافق قدیریبه گزارش عیارآنلاین، مجید موافق‌قدیری امروز در پنجمین نشست هم اندیشی صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان کشور با حضور معاونین وزیر جهاد کشاورزی و نایب رئیس اتاق بازرگانی اظهار کرد: روزمرگی‌های حاکم بر صندلی وزارت جهاد کشاورزی نباید مسئله جهش صادراتی و تولید صادرات‌محور صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

وی افزود: واگذار کردن اموری مانند خوراک دام به تشکل‌های بخش مانند آن است که خط آهن مهیا شود و با زدن استارت قطار به حرکت درآید.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به انجام مطالعات پیوستن ایران به WTO در اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: یکی از بخشهایی که جواب روشن از این مطالبات گرفته بخش کشاورزی است که حضور ایران در WTO صرفه اقتصادی برای آن دارد.

وی تصریح کرد: در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی یکی از مهمترین بخشهایی که نقش محوری در تولیدات دام، طیور و آبزیان دارد کارخانجات خوراک دام هستند که می‌توانند موجب رشد و ارتقای صنایع تولیدی بخش کشاورزی شوند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: اقتصاد دولتی در ایران به دستور رضاشاه در حدود ۶۰ سال پیش شکل گرفت که این امر سیاست‌زدگی اقتصادی را تا به امروز به همراه داشته است.

موافق قدیری تصریح کرد: این نوع اقتصاد پروژه‌محور است به این معنا که دولتها به طور بخشی هزینه‌های زیادی برای ساخت کارخانجات صرف می‌کنند اما به سبب ناکارآمدی مدیریت دولتی سود حاصله متناسب با صرف هزینه‌ها نیست.

رئیس کارگروه دام و طیور و آبزیان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: نبود روابط بانکی بین ایران و کشورهای هدف صادرات و واردات و دشوار بودن نقل و انتقال پول پس از اجرای برجام به مشکلات صنایع طیور، آبزیان و صنایع خوراک مربوطه آسیب می‌رساند.

وی افزود: پایین بودن نرخ تعرفه واردات خوراک دام، طیور و آبزیان ساخته شده و نگرانی از ورود کنستانتره و خوراک دام به کشور از جمله مشکلات تولید‌کنندگان داخلی است که انتظار می‌‌رود وزارت کشاورزی و صنعت اقدامات هماهنگی برای رفع این مشکل انجام دهند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: نبود موافقتنامه‌های دو یا چند جانبه با کشورهای بازار هدف صادرات خوراک دام، طیور و آبزیان باعث کاهش صادرات ما و از دست‌رفتن این بازارها شده است. همچنین قیمت تمام شده ما در این بخش بالا است.

موافق قدیری گفت: تورم، رکود و افزایش هزینه‌های تولید (انرژی و دستمزد) در کشور افزایش یافته است که این امر شرایط رقابت‌پذیری ما را کاهش می‌دهد.

وی گفت: عدم معافیت‌های مالیاتی و تامین اجتماعی و استفاده از بخشودگی‌هایی که بخش کشاورزی را شامل می‌شود در صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان وجود ندارد که امید می‌رود با رایزنی‌های وزارت جهاد کشاورزی با وزارت اقتصاد و دارایی این مشکلات رفع شود.

منبع: تسنیم

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: