لایحه کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص مغایر قانون اساسی شناخته شد

شورای نگهبان لایحه کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص را مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخت.

به گزارش عیارآنلاین، لایحه کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص که با اصلاحاتی در جلسه ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۶ مردادماه ۱۳۹۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می گردد:
– نظر به اینکه در تبصره ۷ الحاقی ماده واحده برای سال جاری منبعی تأمین نشده و برای سال های آتی نیز الزام دولت مبنی بر پیش بینی بار مالی در بودجه سالانه تأمین هزینه محسوب نمی شود، بنابراین مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد. علاوه بر این با عنایت به اشکال بار مالی مذکور ایراد شرعی این شورا نیز کماکان به قوت خود باقی است.

منبع: ایرنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: