رئیس سازمان امور دانشجویان: اذغام دو معاونت فرهنگی و دانشجویی در دانشگاه‌ها با نظر هیات‌امنا انجام خواهد شد

به گزارش عیارآنلاین، مجتبی صدیقی، رئیس سازمان امور دانشجویان در نشست معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌ها در وزارت علوم گفت: «موضوع ادغام دو معاونت فرهنگی و دانشجویی در دانشگاه‌ها با نظر هیات‌امنا انجام خواهد شد؛ اما قرار است این دو معاونت در حوزه ستادی به صورت مستقل فعالیت کنند. برنامه داریم امسال خوابگا‌ه‌های دارای این […]

به گزارش عیارآنلاین، مجتبی صدیقی، رئیس سازمان امور دانشجویان در نشست معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌ها در وزارت علوم گفت: «موضوع ادغام دو معاونت فرهنگی و دانشجویی در دانشگاه‌ها با نظر هیات‌امنا انجام خواهد شد؛ اما قرار است این دو معاونت در حوزه ستادی به صورت مستقل فعالیت کنند. برنامه داریم امسال خوابگا‌ه‌های دارای این رتبه حذف شوند و به رتبه‌های بالاتر ارتقا یابند. براساس این رتبه‌بندی، بر غذاخوری‌هایی که شرایط مناسب ندارد تمرکز خواهیم کرد و زمینه بهتر شدن این مکان‌ها فراهم می‌شود. همچنین فضای تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها نیز امسال رتبه‌بندی می‌شود و مکان‌هایی که شرایط مناسبت را ندارند با حمایت دانشگاه‌ها و ستاد وزارت علوم تجهیز و بهسازی خواهند شد. براساس این آیین‌نامه شوراهای صنفی نمی‌توانند در مسائل آموزشی دخالت کنند.»

منبع: روزنامه فرهیختگان

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: