سرپرست دانشگاه علمی و کاربردی از ورود واحدهای استانی این دانشگاه به فعالیت های بین المللی خبر داد

سرپرست دانشگاه علمی کاربردی گفت: باتوجه به همجواری استان کردستان با اقلیم کردستان عراق درحال برنامه ریزی برای راه اندازی رشته های مورد نیاز آنها از طریق واحدهای مرزی دانشگاه هستیم.

به گزارش عیارآنلاین، محمد حسین امید گفت: توسعه بین المللی دانشگاه علمی کاربردی از برنامه های مهم این دانشگاه است و قرار است از طریق ظرفیت و توان واحدها و مراکز استانهای مرزی این دانشگاه، زمینه جذب دانشجوی مهارتی از کشورهای همسایه را فراهم کنیم.

وی افزود: از مراکز استانهای مرزی دانشگاه درخواست کردیم تا درخصوص اجرای دوره های مورد نیاز کشورهای همسایه و جذب دانشجو، برنامه ریزی  لازم را انجام دهند.

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی تاکید کرد: هفته گذشته جلسه ای با رئیس واحد استانی کردستان و مراکز علمی کاربردی در این استان داشتیم که در این جلسه موضوع تربیت نیروی انسانی مورد نیاز برای توسعه و بازسازی کشور عراق از سوی این دانشگاه مورد تاکید قرار گرفت.

امید افزود: از روسای مراکز علمی کاربردی در استان کردستان خواسته شد نیازهای مربوط به تربیت نیروی انسانی در اقلیم کردستان عراق را احصا کنند و براساس این نیازها پودمان ها و رشته های لازم را طراحی و برای تصویب در دانشگاه پیشنهاد دهند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه توسعه کمی آموزش عالی در استان کردستان طی سال های اخیر به صورت رشد بی رویه نبوده، گفت: حمایت از مراکز علمی کاربردی در این استان در اولویت دانشگاه بوده و این مراکز می توانند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند و با افزایش کیفیت آموزشی خود دانشجوی مورد نیاز را جذب کنند.

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی تاکید کرد: باتوجه به اینکه در این استان صنایع پتروشیمی، معادن، کشاورزی و باغبانی درحال توسعه و تحول است، بنابراین مراکز دانشگاه علمی کاربردی در این استان می توانند برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز اینده صنعت و کشاورزی استان، در این حوزه ها برنامه ریزی کنند.

امید خاطرنشان کرد: قرار است مراکز علمی کاربردی این استان نیازهای نیروی انسانی متناسب با ظرفیت های استان و برنامه های ششم و هفتم توسعه را احصا و براین اساس پیشنهادات خود را به سازمان مرکزی دانشگاه اعلام کنند.

وی تاکید کرد: براساس این پیشنهادات، توسعه رشته ها و پودمان ها برنامه ریزی و اجرا خواهد شد.

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت:: در جلسه ای که با روسای مراکز علمی کاربردی این دانشگاه در استان کردستان داشتیم، قرار شد هماهنگی های لازم برای استفاده از ظرفیت های آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه کردستان برای واحدهای این دانشگاه نیز فراهم شود.

منبع: مهر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: