معاون درمان وزارت بهداشت:

باید پرداختی‌ ها به حوزه درمان به موقع باشد

آقاجانی، معاون درمانی وزارت بهداشت: پرستاران و پزشکان به خصوص پزشکان تمام وقت جغرافیایی تنها منبع درآمدشان بیمارستان‌ها است و باید تلاش کنیم پرداختی‌هایشان به موقع باشد و با معوقات بیمه‌ای مواجه نشویم و مورد تکریم باشند.

به گزارش عیارآنلاین، محمد آقاجانی، معاون درمان وزارت بهداشت در همایش یک روزه «اقتصاد سلامت در حوزه درمان» بهره وری بالا و مدیریت نیروی انسانی را دو بحث جدی در مدیریت بیمارستانی دانست و کیفیت را به عنوان هدف سوم اقدامات حوزه درمان برشمرد.

معاون درمان وزارت بهداشت افزود: امسال دانشگاه‌ها عمق دهی و بهبود کیفیت خدمات که یک کار بزرگ ملی است را کامل می‌کنند.

آقاجانی گفت: برای نمره دهی کیفی به بخش‌های بیمارستان‌ها باید یک تیم حساب شده و دقیق، بدون سوگیری، نمره واقعی بدهد و اگر مدیر پشتیبانی یا سرپرستار بخش می‌خواهند به تک تک پرسنل نمره دهند واقعا نمره کیفی بدهند و این به معنای اصلی اعتباربخشی و پرداخت مبتنی بر عملکرد است.

معاون درمان وزارت بهداشت در ادامه گفت: در برنامه تحول نظام سلامت سه حلقه در حوزه اقتصاد درمان تشکیل شد و محافظت از کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت و پرداخت مبتنی بر عملکرد نقش مهمی دارد.

آقاجانی افزود: مدیریت مالی و کنترل هزینه‌ها از دیگر اقدامات ضروری برای پایداری و نهادینه کردن دستاوردهای برنامه تحول نظام سلامت است و اصل برنامه تحول نظام سلامت بر نیروی انسانی شاغل در بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت است.

وی با تاکید بر ضرورت تکریم پزشکان و پرستاران یادآور شد: پرستاران و پزشکان به خصوص پزشکان تمام وقت جغرافیایی تنها منبع درآمدشان بیمارستان‌ها است و باید تلاش کنیم پرداختی‌هایشان به موقع باشد و با معوقات بیمه‌ای مواجه نشویم و مورد تکریم باشند.

معاون درمان وزارت بهداشت تصریح کرد: رسیدگی به اسناد بر اساس دستورالعمل واحد رسیدگی به اسناد برای جلوگیری از عملکرد سلیقه‌ای بیمه‌ها با توجه به محدودیت منابع به رغم کمک دولت و مجلس باید تبیین شود و باید هزینه‌ها را مدیریت کنیم و هزینه تراشی برای مردم، دولت و بیمه نکنیم.

منبع: آنا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: