پیگیری جدی طرح با سوادی اولیا برای توسعه فرهنگی کشور

باقرزاده، رییس سازمان نهضت سوادآموزی: امسال طرح باسوادی اولیا با جدیت بیشتری دنبال می شود چرا که این موضوع تأثیر به سزایی در توسعه فرهنگ جامعه دارد./ تدوین کتاب های جدید سه جلدی برای سوادآموزان و کتاب های شش جلدی برای بزرگسالان، ارزیابی افراد و به روز رسانی اطلاعات آن ها از جمله اقدامات به شمار می رود.

به گزارش عیارآنلاین،

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: