معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش:

باید چند چرخش اساسی در نظام تعلیم و تربیت صورت گیرد

دیمه ور، معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش: پرورش خلاقیت دانش‌آموزان جزء جهت‌گیری برنامه درسی ملی است که در طرح شهاب لحاظ شده براین اساس طرح «الگوی مصرف» در دوره ابتدایی با هدف توجه به خلاقیت دانش‌آموزان در حال اجراست./ طرح شهاب در محیط طبیعی تعلیم و تربیت با ارزشیابی مستمر و محوریت معلم نسبت به شناسایی استعدادها و نخبگی در جهت توسعه سرمایه انسانی و رشد ملی اجرا می‌شود./ نوآوری عنصر مهمی است که باید در اولویت‌های آموزش و پرورش و به‌ویژه در طرح شهاب مورد توجه قرار گیرد./ در سند تحول بنیادین و نگاه تحول‌زای مبتنی بر این سند، چند چرخش اساسی باید در نظام تعلیم و تربیت صورت گیرد.

به گزارش عیارآنلاین،

منبع: ایسنا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: