کم کاری در تربیت و ایجاد انگیزه برای معلمان زبان های خارجی/ معرفی زبان عربی بعنوان زبان ارتباط بین مدارس

محمدیان، رییس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی: در حوزه آموزش زبان‌های خارجی تولید محتوا داشتیم اما تربیت معلم و ایجاد انگیزه کافی برای توسعه زبان‌ها انجام نشده لذا مسئله مهم تربیت معلم بر دانشگاه‌ها برای تحقق این امر است./ نیازسنجی و توجه به تبلیغات در حوزه آموزش باید در دستور کار قرار بگیرد./ میتوان زبان عربی را هم به عنوان زبان ارتباطی در مدارس معرفی کنیم اما باید زیرساخت‌های این طرح مورد توجه ویژه‌ای از سوی نهادهای آموزشی قرار گیرد.

به گزارش عیارآنلاین،

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: