۱۵ مرد ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۲۶
مدیرعامل شرکت ملی نفت خبر داد

مطالعه توتال بر روی آزادگان و پارس جنوبی/ فعالیت پیمانکار چینی در یادآوران و آزادگان شمالی قطعی نیست

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: یادداشت تفاهمی (MOU) که اخیراً با شرکت توتال به امضا رسیده برای انجام مطالعات بر روی آزادگان جنوبی، پارس جنوبی و بلو‌کهای اکتشافی بوده است.

به گزارش عیارآنلاین، علی کاردر اظهار داشت: امضای یادداشت تفاهم با شرکت های خارجی در میادین مختلف نفتی و گازی کشور بدین صورت است که مطالعات دو میدان با امضای یک یادداشت تفاهم به شرکتی خارجی واگذار می شود.

وی افزود: یادداشت تفاهمی (MOU) که اخیراً با شرکت توتال به امضا رسیده برای انجام مطالعات بر روی آزادگان جنوبی، پارس جنوبی و بلو‌کهای اکتشافی بوده است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر حضور شرکت های چینی در توسعه میدان یادآوران گفت: هنوز واگذاری فاز دوم توسعه میدان یادآوران به شرکت های چینی قطعی نشده است و این مسئله در دست بررسی است.

کادر خاطرنشان کرد: همچنین در خصوص فعالیت شرکتی چینی در فاز توسعه ای میدان آزادگان شمالی بررسی ها ادامه دارد و هیچ چیز قطعی نشده است.

منبع: تسنیم

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: