شکل پرداخت کارانه پزشکان تبعیض آمیز است

قاضی زاده، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: پرداخت کارانه به شکل فعلی به پزشکان و پرستاران درست نیست چون تا زمانی که دریافت آنها بابت خدمات باشد همین تبعیض و بی عدالتی وجود دارد. متاسفانه وقتی کارانه متناسب باخدمات ارائه شده به بیمار باشد این شبهه وجود دارد که برخی خدمات نیاز نیست و تنها این نظام سلامت را تهدید می کند.

به گزارش عیارآنلاین، امیر حسین قاضی زاده‌ افزود: متاسفانه وقتی کارانه متناسب باخدمات ارائه شده به بیمار باشد این شبهه وجود دارد که برخی خدمات نیاز نیست و تنها این نظام سلامت را تهدید می کند.

وی اظهار داشت: برای جبران تبعیض در کارانه پزشکان، در مجلس هفتم قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری مصوب و دولت ملزم به اجرای آن شد اما تاکنون سازمان‌های بیمه‌گر نسبت به پذیرش بار مالی ناشی از اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری مقاومت کرده‌اند.

قاضی زاده در مورد اینکه چرا دولت بار مالی این مصوبه را تامین نمی کند گفت: تا کنون مصوبات فروانی مانند قانون حمایت از ایثارگران و معلولان وجود دارد که به دلیل عدم تامین بار مالی اجرا نشده اند و به نظرمن مجلس باید پیگیری موثری برای اجرای قانون تعرفه‌گذاری کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: امیدوارم در این دوره اتفاق مثبتی برای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری بیفتد تا پرداخت کارانه ها سرو سامان پیدا کند.

قاضی زاده‌ معتقد است که برای تامین حقوق پرستاران و پزشکان نباید کارانه را در نظر گرفت بلکه باید سهمی در نظر گرفت تا عدالت رعایت شود و تبعیضی نباشد.

منبع: تابناک

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: