” ستاری: دانشجویان زیادی درگیر تحقق اقتصاد دانش بنیان نیستند “

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: هنوز حجم زیادی از دانشجویان درگیر زیست بومی برای تحقق اقتصاد دانش بنیان نیستند.

به گزارش عیارآنلاین، سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاکید بر اجرایی شدن رهنمودهای مقام معظم رهبری گفت: مسلم است که سخنان مقام معظم رهبری پیرامون اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان برای پیشرفت کشور اهمیت زیادی دارد و وظیفه دانشگاه ها و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رسیدن به این مطالبه رهبری است.

وی تاکید کرد: در بسیاری از دانشگاه های مطرح ما این مسئله به صورت جدی دنبال می شود و در برخی از دانشگاه ها رفتن به سمت اقتصاد دانش بنیان شکل گرفته است، ولی هنوز حجم خیلی زیادی از دانشجویان درگیر این پروسه نیستند.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه تعداد زیادی از دانشجویان درگیر زیست بومی که کمک به اقتصاد دانش بنیان کند، نشدند؛ ولی ما حداکثر تلاش خود را می کنیم تا این امر محقق شود؛ چنانچه در دو سال اخیر نیز این هدف دنبال شده است.

منبع: خبرگزاری‌دانشجو

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: