۱۰هزار پزشک متخصص در بیمارستان های وزارت بهداشت تمام وقت شدند

آقاجانی، معاون درمان وزارت بهداشت: درصد پزشکان تمام وقت جغرافیایی در بیمارستان های وزارت بهداشت از ۱۸ درصد به ۴۷ درصد رسیده است. ۱۰ هزار پزشک متخصص در بیمارستان های وزارت بهداشت با برنامه تحول نظام سلامت تمام وقت شدند.

به گزارش عیارآنلاین، محمد آقاجانی در نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تمام وقت شدن پزشکان متخصص در بیمارستان های دولتی را دستاورد بزرگ برنامه تحول نظام سلامت دانست و گفت: درصد پزشکان تمام وقت جغرافیایی در بیمارستان های وزارت بهداشت از ۱۸ درصد به ۴۷ درصد رسیده است.

وی افزود: در بند د ماده ۳۲ برنامه پنجم توسعه بر تمام وقت شدن پزشکان تاکید شده است، اما علیرغم این تاکید قانونی تا قبل از برنامه تحول نظام سلامت توفیق چندانی در این زمینه حاصل نشده بود.

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: با اجرای برنامه تحول نظام سلامت، در سال ۹۳ میزان تمام وقتی پزشکان متخصص و فوق تخصص در بیمارستان های وزارت بهداشت به ۳۸درصد و در سال ۱۳۹۴ به ۴۷درصد رسید این در حالیست که قبل از اجرای برنامه تحول تنها ۱۸ درصد پزشکان در بخش دولتی تمام وقت بودند.

به گفته وی، در حال حاضر و در این قالب حدود ۱۰ هزار نفر از پزشکان متخصص و فوق تخصص تمام وقت جغرافیایی صرفا در بیمارستان های وزارت بهداشت شاغل هستند و تمام وقت خود را در بخش دولتی صرف خدمت به هموطنان می کنند و در بخش خصوصی فعالیتی ندارند. افزایش میزان تمام وقتی پزشکان در بخش دولتی در راستای اهداف مهم برنامه تحول نظام سلامت بوده است و برکات فراوانی دارد.

آقاجانی اظهار داشت: تمام وقت شدن پزشکان موجب حفاظت مالی از مردم در مقابل هزینه های سلامت می شود به نحوی که فعالیت پزشکان تمام وقت جغرافیایی در کلینیک ها و بیمارستان های دولتی، به دلیل تعرفه پایین دولتی، پوشش بیمه پایه و پرداختی اندک بیماران برای خدمات منجر به کاهش چشمگیر میزان پرداختی مردم برای خدمات سلامت شده است. علاوه بر آن تمام وقت شدن پزشکان موجب ارتقاء کیفیت خدمات درمانی می شود.

وی در توضیح این مسئله افزود: حضور پزشکان متخصص و فوق تخصص به صورت تمام وقت در بالین بیماران ، اتاق عمل، اورژانس و بخش های بستری، منجر به کاهش خطاهای پزشکی، افزایش ایمنی بیمار و ارتقاء مستمر کیفیت خدمات بالینی می شود.

معاون وزیر بهداشت به عدالت در دسترسی به خدمات درمانی در مناطق محروم به عنوان دیگر دستاورد این طرح اشاره کرد و عنوان کرد: با تمام وقت شدن پزشکان متخصص و فوق تخصص در بیمارستان های وزارت بهداشت ، به ویژه مناطق محروم گام بلندی در ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات درمانی دراین مناطق برداشته شده است و با اجرای این برنامه مهم و اثربخش، مردم مناطق کم برخوردار و محروم کشور در ساعات مختلف شبانه روز و ایام تعطیل با حداقل هزینه به خدمات این پزشکان دسترسی دارند.

وی یادآور شد: تمام وقتی پزشکان در بیمارستان ها، علاوه بر افزایش رونق بیمارستان های دولتی در مناطق محروم، منجر به کاهش ارجاع بیماران از شهرستان ها به بیمارستان های مراکز استان و تهران شده است. علاوه بر آن توسعه کیفی آموزش پزشکی را نیز به دنبال داشته است زیرا کیفیت آموزش پزشکی کشور از طریق حضور تمام وقت استادان بالینی در بیمارستان های آموزشی ارتقا می یابد. افزایش میزان حضور این استادان و همراهی بیشتر آنان با دستیاران تخصصی و دانشجویان پزشکی موجب انتقال بهتر دانش، تجربه و مهارت در علوم پزشکی می شود و پزشکانی با مهارت و دانش بیشتر برای آینده کشور تربیت می کنند.

منبع: مهر

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: