۱۲ مرد ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۶

برداشت گاز از پارس جنوبی به روزانه ۴٣٠ میلیون مترمکعب رسید

جانشین مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به اولویت وزارت نفت در بهره برداری از فازهای میدان گازی پارس جنوبی افزود: برداشت گاز ایران از میدان گازی پارس جنوبی از ٢۵٠ میلیون مترمکعب در سال ٩٠ به ۴٣٠ میلیون مترمکعب در روز افزایش یافته است.

به گزارش عیارآنلاین، فرخ علیخانی، مجری طرحهای توسعه میدان گازی پارس جنوبی، دیروز ( سه شنبه، ١٢ مردادماه) درحاشیه نصب سکوی ١٨B در جمع خبرنگاران، تصریح کرد: این سکو در شرایطی کاملا ایمن و بدون بروز حادثه  نصب شد به نحوی که می توان گفت رعایت ایمنی به یکی از فرهنگهای شرکت نفت وگاز تبدیل شده است.

وی سکوی ١٨B را بیست و دومین سکوی نصب شده در میدان گازی پارس جنوبی اعلام کرد و افزود: امیدواریم پس از راه اندازی این سکو که یک بازه زمانی چهارماهه را برای آن در نظر گرفتیم، در آذرماه بتوانیم برداشت گاز از آن را شروع کنیم.

جانشین مدیرعامل شرکت نفت وگاز پارس با اشاره به تعریف ٢۴ فاز برای توسعه میدان گازی پارس جنوبی، گفت: با تکمیل و راه اندازی همه این فازها روزانه ٨٢٠ میلیون مترمکعب گاز معادل ٢٩ میلیارد فوت مکعب گاز به شبکه سراسری تزریق می شود.

وی میزان برداشت فعلی گاز از پارس جنوبی را ۴٣٠ میلیون مترمکعب در روز اعلام کرد و افزود: با نصب و راه اندازی ۶ سکوی پارس جنوبی تا پایان امسال، ظرفیت برداشت ایران از این میدان مشترک به ۵٣٠ تا ۵۴٠ میلیون مترمکعب در روز افزایش می یابد.

تعداد سکوی نصب شده در پارس جنوبی به ٢۵ می رسد

مجری طرحهای توسعه میدان گازی پارس جنوبی، تعداد سکوهای پارس جنوبی هنگام تکمیل همه فازها را ۴٠ سکو اعلام کرد و ادامه داد: با نصب ۶ سکوی گفته شده تا پایان امسال، تعداد سکوهای نصب شده در میدان گازی پارس جنوبی به عدد ٢۵ افزایش می یابد و امیدواریم ١۵ سکوی باقیمانده نیز طی دوسال آینده نصب شوند.

علیخانی فرایند توسعه میدان مشترک پارس جنوبی را از ٢ منظر قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی و توان فازها مورد بررسی قرار داد و گفت: براساس توان فازها، می توان آنها را به سه ناحیه تقسیم کرد که ناحیه نخست فازهایی هستند که در ناحیه مرزی تر نسبت به سایر فازها قرار گرفته اند مانند فازهای ١٢، ١۵و١۶، ١٧ و ١٨، ناحیه دوم فازهایی  هستند که در ناحیه میانی قرار گرفته اند همچون فازهای ۶،٧،٨ و ٢٠ و٢١ و ناحیه سوم هم فازهایی اند که در داخلی ترین ناحیه قرار گرفته و شامل فازهای ١٣،١۴، ٢٢،٢٣ و ٢۴ می شود.

جانشین مدیرعامل شرکت نفت وگاز پارس اولویت نخست توسعه فازها را تمرکز بر ناحیه مرزی دانست و افزود: توسعه ناحیه های دوم و سوم نیز در اولویتهای بعدی قرار دارد، براین اساس اولویت تامین سرمایه، کالا و سایر فعالیتها با فازهای مرزی است.

وی ادامه داد: البته این سیاستگذاری بدان معنا نیست که برای توسعه سایر فازها برنامه ریزی صورت نگرفته بلکه توسعه آنها نیز صورت می گرفت.

رعایت مسائل ایمنی سرلوحه فعالیتهای پارس جنوبی

علیخانی با بیان که ظرفیت برداشت از میدان گازی پارس جنوبی از سال ٩٠ تاکنون از ٢۵٠ میلیون مترمکعب به ۴٣٠ میلیون مترمکعب در روز افزایش یافته است، گفت: در شرایطی ظرفیت برداشت از این میدان مشترک گازی افزایش یافته که ایران در شرایط سخت بین المللی وتحریمهای ظالمانه قرار داشت.

مجری طرحهای توسعه میدان گازی پارس جنوبی تصریح کرد: شرکت نفت و گاز پارس توسعه صحیح و سریع طرحهای توسعه میدان پارس جنوبی را هدف اصلی خود قرار داده است، در این راه ما پیمانکاران را همکار و همراه خود می دانیم و فعالیتهای خود را با محور ایمن انجام می دهیم.

وی در این باره توضیح داد: در واقع درشرایطی سرعت توسعه در میدان گازی پارس جنوبی ٢ برابر شده که رعایت مسائل ایمنی در اولویت فعالیت ما قرار گرفته است.

علیخانی با اشاره به برخورد شناور سنگاپوری با جکت فاز ١٣ در سالهای گذشته، افزود: چنانچه مسائل ایمنی از سوی ما رعایت نمی شد، این برخورد می توانست به فاجعه بزرگی در میدان گازی پارس جنوبی تبدیل شود.

جانشین مدیرعامل شرکت نفت وگاز پارس ادامه داد: در سال ٩٣ هم ۶ سکوی پارس جنوبی نصب شد، همه مراحل نصب و راه اندازی با ایمنی بالا انجام شد ضمن این که روزانه ١٨٠٠ نیروی انسانی جابجا می شد که هیچ حادثه ای برای این تعداد نیروی انسانی رخ نداد و این امر جای خوشحالی دارد.

وی افزود: ایران هم اکنون در طراحی، ساخت و راه اندازی سکوها بالاترین استانداردها را رعایت می کند و با بالاتر رفتن تجربه مان در اجرای پروژه ها، استانداردهایمان نیز ارتقا یافته است.

منبع: شانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: