شاخص بهای تولیدکننده افزایش یافت

شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۴ به‌ میزان ۳.۵ درصد افزایش نشان می‌‌دهد.

به گزارش عیارآنلاین، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح زیر است:
–  شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در تیر ماه ۱۳۹۵ به عدد ۲۲۰٫۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۰٫۹ درصد افزایش داشته است.
–  شاخص مذکور در تیر ماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۲٫۷ درصد افزایش داشته است.
» خلاصه نتایج شاخص بهای تولیدکننده در ایران

منبع: بنکر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: