بانک پاسارگاد از شفاف سازی صورتهای مالی طفره رفت

صورت‌های مالی سال ۹۴ بانک پاسارگاد اواخر تیر ماه منتشر شد اما همانند سال‌های گذشته و برخلاف سایر بانک‌های بورسی این گزارش، به صورت خلاصه و در ۲۱ صفحه منتشر شد.

به گزارش عیارآنلاین، عدم انتشار یادداشت‌های توضحیی این بانک، تقریبا هیچگونه مستندی را برای سهامداران و سایر افراد ارائه نمی‌دهد و مخاطب با چند جدول و عدد و رقم مواجه است.
صورت‌های مالی حسابرسی شده سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری حاضر بورس برای هر فصل منتشر می‌شود که همیشه یادداشت‌های توضیحی همراه این گزارش‌هاست به طوری که تعداد صفحات گزارش بانک‌ها به بیش از ۱۰۰ صفحه می‌رسد.
به عنوان نمونه بانک پارسیان صورت‌های مالی خود را در ۱۰۶ صفحه منتشر کرده که تمام یادداشت‌های توضیحی برای هر بخش قابل مشاهده است. صورت‌های مالی سایر بانک‌ها هم چنین وضعیتی دارد و به روشنی وضعیت بانک و عملکرد آن قابل بررسی است.
موسسه حسابرس در توضیحات خود در صورت‌های مالی بانک پاسارگاد تاکید کرده است: ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکت ‌ای پذیرفته شده در بورس، در سال مالی مورد گزارش شامل مفاد بندهای ۴ الی ۷ و ۱۰ ماده ۷ و مفاد مواد ۱۱ و ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های پذیرفته شده نزد سازمان و مفاد بند ۸ ماده ۶ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار، در خصوص تایید آخرین اساسنامه ناشر توسط سازمان بورس اوراق بهادار رعایت نگردیده است.
همچنین صورت‌های مالی تهیه شده توسط بانک مورد گزارش در برخی موارد براساس صورت های مالی نمونه ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار نمی باشد، همچنین مفاد ماده ۱۷ دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در ارتباط با برخی الزامات گزارشگری مالی و فعالیت بانک، رعایت نگردیده است.
بنابراین طبق گزارش حسابرس، بانک پاسارگاد گزارش صورت‌های مالی حسابرسی شده سه ماهه، شش ماهه و ۹ ماهه خود را منتشر نکرده است اما همه بانک‌های حاضر در بورس حداقل گزارش سه ماهه و شش ماهه حسابرسی شده سال ۹۴ را به همراه یادداشت‌های توضحیی روی کدال قرار داده‌اند.
همچنین طبق ماده ۱۷ دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار آمده است: «ناشر مکلف است با توجه به وضعیت نقدینگی و توان پرداخت سود و با ارائه دلایل و توضیحات کافی، حداکثر سود قابل تقسیم را در یادادشت‌های همراه صورت‌های مالی حسابرسی شده سالیانه، افشا نماید و حسابرس معتمد نیز موظف است در مورد آن اظهار نظر نماید. در شرکت هایی که ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی می باشند، اعلام حداکثر سود قابل تقسیم و تصمیمات تقسیم سود باید مبتنی بر صورت های مالی تلفیقی باشد.
ناشر موظف است حد اکثر سود قابل تقسیم را براساس سود قابل تقسیم طبق صورت سود و زیان تلفیقی یا سود و زیان شرکت اصلی، هرکدام کمتر باشد و با لحاظ نمودن توان پرداخت سود محاسبه و افشا نماید.»
اما بانک پاسارگاد و ناشر آن بدون این الزام قانونی تنها به ارائه جدول و بند حسابرس اکتفا کرده است. با سانسور یادداشت‌های توضیحی، شفافیت صورت‌های مالی بانک به حداقل ممکن می‌رسد و هیچ اطلاعات روشنی از عملکرد شرکت حاصل نمی‌شود.
گزارش ۲۱ صفحه‌ای بانک پاسارگاد در اینجا قابل مشاهده است.
حال باید این سوال را از مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار پرسید که چرا این سازمان در برابر عدم رعایت قوانین توسط بانک پاسارگاد که درواقع تخلف محسوب می‌شود، هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد. آیا مولفه شفافیت برای همه شرکت‌های حاضر در بورس خوب است اما برای بانک پاسارگاد خیر؟ عملکرد این بانک چگونه است که حاضر به ارائه یادداشت‌های توضیحی حسابرس نیست؟

منبع: بنکر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: