آیا قیمت بنزین در ایران با کشورهای منطقه برابر است؟

بر خلاف اظهارات مسئولین وزارت نفت، قیمت منطقه‌ای بنزین با احتساب هزینه‌هایی مانند ریزش، تبخیر،‌ بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی، حداقل ۸۰۰ تومان از قیمت فعلی هر لیتر بنزین در داخل کشور بالاتر است و روزانه حدود ۶۰ میلیارد تومان یارانه برای عرضه بنزین در کشور پرداخت می‌شود.

بنزینبه گزارش عیارآنلاین، یکی از استدلال‌های مسئولین وزارت نفت برای حذف کارت سوخت بنزین، این است که قیمت کنونی عرضه این فرآورده نفتی در ایران (۱۰۰۰ تومان برای هر لیتر) با قیمت فوب خلیج فارس (قیمت منطقه‌ای) برابر است. آنها اعتقاد دارند در زمانی که عرضه انرژی با قیمت تمام‌شده خود صورت می‌گیرد، دیگر انگیزه‌ای برای قاچاق این فرآورده وجود نخواهد داشت؛ لذا نیازی به سهمیه‌بندی و استفاده از کارت سوخت نیست.

نوفرستی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل انرژی، ضمن ردّ این استدلال مسئولین وزارت نفت، بر تفاوت حداقل ۸۰۰ تومانی قیمت فعلی عرضه هر لیتر بنزین در داخل کشور با قیمت تمام‌شده آن تأکید کرد. به گفته وی، در حال حاضر نرخ یک لیتر بنزین مطابق با فوب خلیج فارس حدود ۱۲۵۰ تومان است که به این هزینه می‌بایست هزینه‌های حمل سوخت تا جایگاه‌ها، عوارض و هزینه های اجتماعی و محیط زیست اضافه شود. بر اساس مصوبه مجلس در ۳۱ فروردین ماه سال ۹۵ دولت مکلف است حداکثر چهار ماه پس از تصویب قانون حفظ کارت سوخت، بهای سوخت تحویلی وسایل نقلیه‌ای که با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد در سهمیه تعیین شده توسط دولت سوخت‌گیری می‌کنند را بر اساس قیمت تمام‌شده محاسبه نماید.

قیمت تمام‌شده مطرح در این مصوبه، عبارت است از قیمت فوب خلیج فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر،‌ بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی و نرخ کارمزد متناسب پرداختی به جایگاه‌داران که توسط دولت تعیین می‌شود. به گفته نوفرستی، مجموع هزینه‌های جانبی در کم‌ترین حالت حدود ۵۰۰ تومان برآورد می‌شود. به عبارت دیگر، در حال حاضر برای هر لیتر بنزین حدود ۸۰۰ تومان یارانه پرداخت می‌گردد. بنابراین با در نظر گرفتن مصرف روزانه حدود ۷۵ میلیون لیتر بنزین در کشور، روزانه حدود ۶۰ میلیارد تومان یارانه از سوی دولت برای بنزین پرداخت می‌شود.

علاوه بر این، با افزایش قیمت نفت در آینده، قیمت جهانی بنزین نیز افزایش خواهد یافت و تفاوت قیمت بنزین در کشور با بهای تمام‌شده آن بیشتر خواهد شد.

از دیگر کارکردهای کارت سوخت می‌توان به مدیریت و کنترل مصرف فراورده‌ها اشاره نمود که کمتر مورد توجه مسئولین وزارت نفت است. تلاش وزارت نفت برای حذف کارت سوخت از سبد عرضه این فرآورده نفتی در حالی پیگیری می‌شود که راهکاری برای کنترل و مدیریت مصرف بنزین در شرایط احتمالی در نظر گرفته نشده است.

بنابر این با توجه به حجم بالای تخصیص یارانه در عرضه بنزین کشور و لزوم مدیریت و کنترل مصرف آن، ضرورت دارد که ابزاری مانند کارت سوخت برای پایش میزان مصرف این فراورده نفتی در کشور حفظ شود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: