رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی:

ضریب خود اتکایی گندم تا ۱۰ سال آینده ۱۱۰ درصد می‌شود

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از برنامه ریزی برای دستیابی به ضریب خود اتکایی ۱۱۰ درصدی گندم ظرف ۱۰ سال آینده خبر داد.

به گزارش عیارآنلاین، اسکندر زند گفت: برای تحقق ضریب خود اتکایی ۱۱۰ درصدی گندم، برنامه های پشتیبانی مفصلی در حوزه تحقیقات، آموزش و ترویج داریم.

رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از برنامه ریزی برای دستیابی به ضریب خود اتکایی ۱۱۰ درصدی گندم ظرف ۱۰ سال آینده خبر داد.

وی افزود: این برنامه ها از جمله در زمینه تولید رقم، تولید هسته های اولیه بذر، تولید بذر گواهی شده، معرفی سموم جدید و کم خطر، معرفی روش های جدید خاک ورزی و کشاورزی حفاظتی، افزایش بهره وری آب و بهبود تغذیه گندم هستند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: ما این آمادگی را داریم که سالانه تا ۱۰ رقم جدید گندم را وارد چرخه تولید کنیم.

وی با بیان این که در حال حاضر ۵۲ رقم گندم در عرصه های تولید کشور کشت می شود، اظهار داشت: ۹۵ درصد کل ارقام گندمی که کشت می شود تولید داخل است و برای تولید گندم کشور ۱٫۲ میلیون تن بذر نیاز است که هسته اولیه آن را موسسه تحقیقات اصلاح بذر می‌دهد.

سهم بذور گواهی شده گندم به ۵۰ درصد می رسد

زند درباره توسعه مصرف بذور گواهی شده گندم تصریح کرد: طی یک برنامه ۱۰ ساله در نظر داریم سهم بذور گواهی شده گندم در اراضی کشاورزی را به بالای ۵۰ درصد برسانیم.

وی سهم کنونی بذور گواهی شده گندم از کل بذور مصرفی در کشور را ۳۰ درصد عنوان کرد.

رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: استراتژی ما تولید ارقام پر محصول، مقاوم، با کارایی بالای مصرف آب در مزارع آبی گندم است.

تنوع سبد ارقام حبوبات با تولید رقم و انتقال ژرم پلاسم

زند در مورد تولید ارقام حبوبات نیز اعلام کرد: ما هم اکنون در زمینه تولید ارقام جدید و انتقال ژرم پلاسم حبوبات از کشورهای مختلف کار می کنیم و امیدواریم با ورود ارقام جدید، سبد ارقام حبوبات متنوع شود.

وی با بیان این که برای کشت نخود در پاییز، محققان این سازمان به دنبال تولید ارقام مناسب هستند، اظهار داشت: نخستین رقم نخود برای کشت پاییزه موسوم به سارال معرفی شده که تا منهای ۱۸ درجه سرما متحمل است و اکنون بر روی ترویج و ارتقای کیفیت آن کار می کنیم.

منبع: فارس

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: