روحانی: حق ندارید هدایت تحصیلی را اجبار کنید

روحانی، رئیس جمهور ایران: گفتم که حق ندارید در این مسئله بچه‌ها را اجبار کنید بلکه ما باید یک چارچوب و مقرراتی را بگذاریم نه اینکه یک فرد بتواند برای دیگران تصمیم بگیرد./ وقتی تصمیم به فرد واگذار شود آن وقت تصمیم سلیقه‌ای، ظلم و اجحاف می‌شود.

به گزارش عیارآنلاین،

منبع: تسنیم

برچسب‌ها:

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: