تحصیل بیش از ۱۰۰ هزار دانش روستایی در مدارس آموزش از راه دور

گرد، رئیس سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش: ۱۲۶ هزار و ۸۵ دانش آموز دختر و ۸۰ هزار دانش آموز پسر در مدارس آموزش از راه دورتحصیل می کنند که ۱۶۹هزار نفر دانش آموز روستایی هستند./ تعداد یک هزار و ۶۵۲ مدرسه آموزش از راه دور فعال داریم که تعداد ۱۹۲ هزار و ۹۳۸ دانش آموز در این مدارس مشغول به تحصیل هستند./ تعداد نیروی انسانی شاغل در مدارس آموزش از راه دور ۲۲ هزار و ۸۶۳ نفر است.

به گزارش عیارآنلاین، مرضیه گرد در اختتامیه نخستین جشنوراه قلم گفت: چشم انداز این جشنواره بر دو مبنای خلاقیت و آشنایی افکار عمومی نسبت به خدماتی که مدارس از راه دور ارائه می دهند، است.

وی افزود: تعداد یک هزار و ۶۵۲ مدرسه آموزش از راه دور فعال داریم که تعداد ۱۹۲ هزار و ۹۳۸ دانش آموز در این مدارس مشغول به تحصیل هستند.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: تعداد ۱۲۶ هزار و ۸۵ دانش آموز دختر و ۸۰ هزار پسر دانش آموز در این مدارس تحصیل می کنند که ۲۳ هزار نفر از آنان از شهرها و ۱۶۹ هزار دانش آموز روستایی هستند.

به گفته گرد، تعداد نیروی انسانی شاغل در مدارس آموزش از راه دور ۲۲ هزار و ۸۶۳ نفر است.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی بیان کرد: آمار شرکت کنندگان در جشنواره قلم یک هزار و ۸۲۳ نفر است که در  بخش دانش آموزی ۲۷ طرح برگزیده شده اند.

منبع: مهر

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: