در سال ۹۵ جهت تجهیز و نوسازی مدارس مناطق محروم ۳۰ میلیارد تومان صرف شده است

رئیسی، معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش: اقدام قابل توجهی برای مدارس ابتدایی در خصوص خرید سیستم‌های کامپیوتری در سال گذشته انجام شد./ برای تأمین تجهیزات مدارس شبانه روزی بود در راستای محرومیت زدایی و عدالت آموزشی گام برداشتیم./ در سال ۱۳۹۵ اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان جهت تأمین تجهیزات آموزشی مناطق محروم در نظر گرفته شده است.

به گزارش عیارآنلاین، مرتضی رئیسی معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه بیشترین خرید تجهیزات آموزشی در سال گذشته انجام شد، اظهار داشت: اقدام قابل توجهی برای مدارس ابتدایی در خصوص خرید سیستم‌های کامپیوتری در سال گذشته انجام شد.

رئیسی با اشاره به خرید ۱۰۰ میلیارد تومان تجهیزات مدارس در سال گذشته، گفت: عمده تجهیزات خریداری شده کلاسی، آموزشی و کمک آموزشی بود که بخشی برای تأمین تجهیزات مدارس شبانه روزی بود که در چند سال گذشته نوسازی نشده بود که در راستای محرومیت زدایی و عدالت آموزشی گام برداشتیم.

وی افزود: علاوه بر تجهیز مدارس جدید، به روز رسانی تجهیزات مدارس قدیمی در استان‌ها و جایگزین شدن تجهیزات از دیگر فعالیت‌ها در حوزه تجهیز مدارس است.

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش به اعتبارات ویژه‌ای که برای تأمین تجهیزات آموزشی مدارس در نظر گرفته شده اشاره و تصریح کرد: در سال ۱۳۹۵ اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان جهت تأمین تجهیزات آموزشی مناطق محروم در نظر گرفته شده است.

منبع: فارس

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: