در مصوبات جدید دانشگاه فرهنگیان دریافت حق الزحمه ماموریت با طبق شرایطی از مقصد و حداکثر زمان آن سه سال شد

در راستای سیاست شایسته گزینی در جذب و توزیع نیروها و ارتقای سطح رضایت مندی شغلی در بین مامورین اداری شاغل در دانشگاه فرهنگیان دو طرح مصوب شده است./ دریافت حق الزحمه ماموریت با طبق شرایطی در مقصد پرداخت میشود و حداکثر زمان انتقال سه سال شد./ علاوه بر روش عادی انتقال به دانشگاه برابر سیاست های ساماندهی، طبق شرایطی به صورت دایم به دانشگاه منتقل می شوند.

به گزارش عیارآنلاین، در راستای سیاست شایسته گزینی، تامین منابع انسانی با کیفیت و مورد نیاز دانشگاه از طریق ساز و کارهای رقابتی، برقراری عدالت و توازن در جذب و توزیع نیروها در سطح صف و ستاد و همچنین ایجاد انگیزه و ارتقای سطح رضایت مندی شغلی در بین مامورین اداری شاغل در دانشگاه، هیات رییسه در جلسات ۱۴۲ و ۱۴۳ خود ، تصمیماتی را در قالب دو تبصره الحاقی به سیاست های ساماندهی منابع انسانی دانشگاه در سال ۹۵ به شرح ذیل اتخاذ نمود.

بر این اساس علاوه بر شکل عادی ماموریت به دانشگاه (در قالب ماموریت با دریافت حقوق از مبدأ و پرداخت مزایا به صورت پلکانی) تعداد محدودی از مأموران اداری شاغل فعلی (بدون ملاحظه سطح پست سازمانی و به استثنای مامورانی که از سیاست اصلی تبعیت می نمایند)، که شرط حداقل ماندگاری لازم برای انتقال دائم به دانشگاه (حداقل ده سال از زمان مأموریت) را ندارند، در چارچوب سهمیه تخصیص یافته به حوزه مربوط (با اولویت صف نسبت به ستاد) و بنا به اعلام نیاز معاونت / مدیریت متقاضی، احراز حد نصاب امتیاز لازم از فرم ارزیابی عملکرد  و صلاحیت حرفه ای (حداقل چهارصد امتیاز از فرم پیوست ) و با رعایت مقررات استخدامی، مشروط به تامین اعتبار از سوی معاونت طرح و برنامه و توسعه منابع و با تایید کارگروه منتخب هیات اجرایی منابع انسانی و موافقت نهایی سرپرست محترم دانشگاه به صورت مامور با دریافت حقوق از مقصد در دانشگاه خدمت خواهند نمود. حداکثر مدت برخورداری از  شرایط دریافت حقوق از مقصد، با احتساب دوره قبلی سه سال است.

همچنین در روش دوم، علاوه بر روش عادی انتقال به دانشگاه برابر سیاست های ساماندهی، تعداد محدودی از بین متقاضیان انتقال به دانشگاه، در چارچوب سهمیه تخصیص یافته به حوزه مربوط (با اولویت صف نسبت به ستاد) و بنا به اعلام نیاز معاونت/ مدیریت متقاضی، احراز حد نصاب امتیاز لازم از فرم ارزیابی عملکرد و صلاحیت حرفه ای (حداقل چهارصد امتیاز از فرم پیوست) و با رعایت مقررات استخدامی، مشروط به تامین اعتبار از سوی معاونت طرح و برنامه و توسعه منابع و با تایید کارگروه منتخب هیات اجرایی منابع انسانی و موافقت نهایی سرپرست محترم دانشگاه، به صورت دایم به دانشگاه منتقل می شوند.

مراتب متعاقبا از مجاری رسمی و در قالب بخشنامه به معاونت ها و مدیریت های ستادی و استانی ابلاغ خواهد شد.

منبع: دانشگاه فرهنگیان

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: