۹ مرد ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۰۲
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران:

انتقاد به قراردادهای جدید نفتی ناشی از نگاه سیاسی است

نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران گفت: انتقادها به موضوع قرارداددهای جدید نفتی بیشتر نشات گرفته از نگاه سیاسی است تا اقتصادی، این در حالی است که ما شخصیتهای سیاسی نیستیم و قراردادها را با نگاه اقتصادی دنبال می‌کنیم.

به گزارش عیارآنلاین، مهدی شریفی نیک نفس، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران، به موضوع قراردادهای جدید نفتی اشاره کرد و گفت: قراردهای جدید نفتی با نگاه کارشناسانه تهیه شده است، این نوع قراردادها موقعیت مناسبی است تا سرمایه گذاران را به بخشهای استخراج، کشف و فروش نفت بکشانیم، زیرا  قراردادهای جدید نفتی برای جذب سرمایه گذاری بسیار مناسب است.

وی افزود: بدون تردید در ادامه نقاط ضعف و قوت این قراردادها مشخص می‌شود، اما در شرایط کنونی، این قراردادها خوب است و اتاق بازرگانی از اجرایی شدن آن حمایت می‌کند.

شریفی نیک نفس با اشاره به برخی انتقادهای وارد شده نسبت به این نوع قراردادها، تصریح کرد: انتقادها بیشتر نشات گرفته از نگاه سیاسی است تا اقتصادی، این در حالی است که ما شخصیتهای سیاسی نیستیم و قراردادها را با نگاه اقتصادی دنبال می‌کنیم، نباید با نگاه غیرمنطقی مانع اجرای قرارداد و جذب سرمایه گذار خارجی شویم، کشورهای همسایه از این نوع قراردادها استفاده می‌کنند و عملکرد آنها موفقیت آمیز ارزیابی می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: وزارت نفت باید فضا را برای کار شرکتهای خصوصی نفتی باز کند، همچنین شرکتهای بخش خصوصی می‌توانند در قالب کنسرسیوم با سرمایه گذار خارجی وارد عمل شوند.

منبع: شانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: