۱۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۳۵

اجرای طرح‌های مشترک حوزه علوم انسانی بین جهاد دانشگاهی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به مبلغ ۳۱ میلیارد تومان

۶ طرح مشترک بین جهاد دانشگاهی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به اعتبار ۳۱ میلیارد تومان اجرا می‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، جهاد دانشگاهی برای اجرای فعالیت‌های خود در حوزه علوم انسانی ۶ طرح مشترک را با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اجرا می‌کند.

برای اجرای این طرح‌ها ۳۱ میلیارد تومان اعتبار برآورد شده است.

پیمایش رفتارشناسی گردشگری در ایران، تدوین برنامه جامع هدایت شغلی در ایران، آسیب شناسی فرصت‌ها و زمینه اشتغال و کارآفرینی در ۲۰ رشته تحصیلی، پیمایش ملی خانواده، طرح ملی سنجش و تحلیل فضای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران و پیمایش ملی اخلاق در ایران ۶ طرحی است که بین جهاد دانشگاهی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به صورت مشترک اجرا می‌شود.

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: