کمک ۷۰۰ میلیاردی خیرین مدرسه ساز در سل ۹۵

رئیسی، معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش: میزان تعهدات خیرین مدرسه ساز در سال ۹۵ حدود ۷۰۰ میلیارد تومان است که تقریباً مشابه سال گذشته خواهد بود./ اگر بخواهیم ساخت پروژه‌ جدیدی در کشور داشته باشیم حتما در مناطق محروم و یا مرزی که مدارس خشتی و گلی و همچنین سنگی و گلی دارند خواهد بود.

به گزارش عیارآنلاین، مرتضی رئیسی معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش در خصوص تعهدات خیرین در امر مدرسه سازی اظهار داشت: جشنواره‌های خیرین مدرسه ساز در سراسر کشور برگزار و در نهایت میزان تعهدات خیرین مدرسه ساز در سال جاری مشخص شد.

وی افزود: میزان تعهدات خیرین مدرسه ساز در سال ۹۵ حدود ۷۰۰ میلیارد تومان است که تقریباً مشابه سال گذشته خواهد بود.

رئیسی با بیان اینکه از تعهدات خیرین در امر اتمام پروژه‌های نیمه تمام استفاده خواهیم کرد، خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم تا پروژه‌های نیمه تمام فعلی را از طریق منابع دولتی، مردمی و کمک‌های نهادهای غیردولتی تکمیل کنیم.

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش در خصوص آغاز شروع ساخت پروژه‌های جدید آموزشی در کشور، گفت: اگر بخواهیم ساخت پروژه‌ جدیدی در کشور داشته باشیم حتما در مناطق محروم و یا مرزی که مدارس خشتی و گلی و همچنین سنگی و گلی دارند خواهد بود.

منبع: فارس

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: