لزوم کمک کردن دستگاه های فرهنگی و اجرایی برای تجهیز مدارس روستایی

برزگر، مدیرکل فرهنگی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم: دستگاه های اجرایی فرهنگی کشور می توانند در بخش اعتبارات در تجهیز مدارس روستایی کمک کنند./ برای مطالبه سهم روستاییان از دستگاه های اجرایی به دنبال این هستیم که ببینیم دستگاه ها در برنامه های جاری خود چه سهمی داشته و فرزندان روستایی، مناطق محروم و دورافتاده در کجای برنامه هستند.

به گزارش عیارآنلاین، رضا برزگر در پاسخ به این سوال که برای دانش آموزان مناطق محروم و روستایی چه فعالیتی از سوی دولت انجام شده است؟، اظهار کرد: ما به عنوان متولی روستاها در معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور سیاست گذاری خاصی برای تامین امکانات داریم.

وی ادامه داد: برای مطالبه سهم روستاییان از دستگاه های اجرایی به دنبال این هستیم که ببینیم دستگاه ها در برنامه های جاری خود چه سهمی داشته و فرزندان روستایی، مناطق محروم و دورافتاده در کجای برنامه هستند.
مدیرکل فرهنگی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری افزود: ما دستگاه اجرایی نیستیم که بتوانیم برای تامین امکانات مدارس روستایی و محروم بودجه ای خاص و مستقل داشته باشیم.
برزگر عنوان کرد: به اندازه کافی در این زمینه دستگاه های اجرایی مانند وزارت ورزش و جوانان، وزارت ارشاد داریم که برای تامین امکانات تحصیلی دانش آموزان در مناطق محروم و یا حتی مرزی فعالیت کنند.
وی بیان کرد: ما باید یک جهت دهی داشته باشیم که از هدر رفت سرمایه جلوگیری کنیم و با ایجاد تعامل و هم افزایی بتوان از حداقل امکانات استفاده شود و ما شاهد شکوفایی بیشتر استعدادها در مناطق محروم باشیم.
مدیرکل فرهنگی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری در پاسخ به این سوال که بودجه مشخصی در اختیار بخش شما برای تامین امکانات مدارس روستایی درنظر گرفته شده است؟، عنوان کرد: دستگاه های اجرایی فرهنگی کشور می توانند در بخش اعتبارات در این زمینه کمک کنند ما باید هم سویی ایجاد کنیم تا مدارس روستایی تجهیز شوند.

منبع: پانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: