افزایش جمعیت دانش آموزی کشور در سال پیش رو نسبت به دو سال گذشته

دیمه‌ور، معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش: در سال تحصیلی کنونی جمعیت دانش‌آموزی در دوره ابتدایی ۷ میلیون و ۴۲۵ هزار نفر بود./ در پایه اول دبستان حدود ۴۵ تا ۵۰ هزار نفر به جمعیت دانش‌آموزی کشور در سال تحصیلی آینده اضافه می شود./ در دوسال قبل ۴۵۰ هزار نفر و امسال هم ۳۰۰ هزار نفر به جمعیت دوره ابتدایی اضافه شد.

به گزارش عیارآنلاین، محمد دیمه‌ور معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تعداد دانش‌آموزان دوره ابتدایی، اظهار داشت: در سال تحصیلی کنونی جمعیت دانش‌آموزی در دوره ابتدایی ۷ میلیون و ۴۲۵ هزار نفر بود.

وی افزود: پیش بینی می‌کنیم در سال تحصیلی آینده جمعیت دانش‌آموزان دوره ابتدایی به ۷ میلیون و ۷۵۰ هزار نفر برسد که یعنی حدود ۳۰۰ هزار نفر افزایش جمعیت در دوره ابتدایی خواهیم داشت.

دیمه‌ور در خصوص تعداد ورودی دانش‌آموز به اول دبستان تصریح کرد: پیش بینی می‌کنیم در پایه اول دبستان حدود ۴۵ تا ۵۰ هزار نفر به جمعیت دانش‌آموزی کشور در سال تحصیلی آینده اضافه شود.

وی با بیان اینکه افزایش جمعیت جوان کشور خبر خوب و خوشی برای کشور است، گفت: در طی دوسال گذشته عدد قابل توجهی به جمعیت دانش‌آموزی کشور اضافه شده است به طوری که در دوسال قبل ۴۵۰ هزار نفر و امسال هم ۳۰۰ هزار نفر به جمعیت دوره ابتدایی اضافه شد.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: بخشی از این آمار مربوط به بازماندگان از تحصیل است، یعنی در سال گذشته ۴۱ هزار نفر بازگشت به تحصیل داشتیم و به موضوع جلوگیری از خروج دانش‌آموزان و افزایش ظرفیت دسترسی هم توجه داریم.

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: