اشتغال زایی دانشگاه فرهنگیان در مناطق کشور

اسماعیلی، قائم مقام دانشگاه فرهنگیان کشور: حضور دانشگاه فرهنگیان در هر منطقه به معنای ایجاد اشتغال است./ هر ورودی به آموزش و پرورش باید از مسیر دانشگاه فرهنگیان باشد./ حاکمیتی بودن بحث آموزش در کشور ایجاب می کند به دانشگاه فرهنگیان نگاه ویژه ای شود./ در زمینه تدوین رویه ها و بازنگری موارد درسی کارهای نتیجه بخشی در دانشگاه فرهنگیان انجام داده‌ایم.

به گزارش عیارآنلاین، تاجیک اسماعیلی در نشست کمیته استانی هیئت امنا دانشگاه فرهنگیان هرمزگان با بیان اینکه حاکمیتی بودن بحث آموزش در کشور ایجاب می کند به دانشگاه فرهنگیان نگاه ویژه ای شود، عنوان کرد: براساس تحلیل های ما دانشگاه فرهنگیان استان هرمزگان می تواند قطب آموزشی این دانشگاه در جنوب کشور باشد که نمونه این دانشگاه ها را در شمال کشور در بابلسر و در شرق کشور در خراسان رضوی داریم و برای ایامی از سال این منطقه از جنوب کشور می‌تواند مورد تاکید باشد.

وی افزود: در زمینه تدوین رویه ها و برنامه ریزی های علمی، فرهنگی و آموزشی و بازنگری موارد درسی کارهای نتیجه بخشی را در دانشگاه فرهنگیان انجام داده‌ایم.

قائم مقام دانشگاه فرهنگیان کشور تصریح کرد: بخش دیگری از کار دانشگاه فرهنگیان نیز برون بخشی است که به انسجام و هویت دانشگاه در استان و منطقه کمک می کند و انتظار می‌رود در این جهت در استان هرمزگان قدم های خوبی برداریم.

منبع: ایسنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: