۹ مرد ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۲۳

” توسط رئیس جمهور انجام گرفت؛ ابلاغ طرح آمایش آموزش عالی به وزارت علوم “

رئیس جمهور طرح آمایش آموزش عالی را به وزارت علوم ابلاغ کرد.

به گزارش عیارآنلاین، طرح آمایش آموزش عالی چند ماه پیش در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و به تازگی توسط رئیس جمهور، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اجرا به وزارت علوم ابلاغ شده است.

ترکیب طرح آمایش در حوزه معاونت آموزشی مشخص شده و ساماندهی دانشگاه‌ها در این طرح، به معنی حذف واحدها و دانشگاه‌های کوچک نیست.

 آثار طرح ساماندهی از اوایل سال تحصیلی جدید یعنی مهرماه خود را نشان خواهد داد و کمیته ای با هماهنگی سایر معاونت ها در حوزه معاونت آموزشی تشکیل شده و در حال بررسی این طرح می باشد.

منبع: خبرگزاری‌دانشجو

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: