انبوه «کسری‌ها» به دلیل پوشش بیمه بدون «اعتبار» 

جهانگیری، رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور: پوشش دارو همیشه بیشترین هزینه را برای بیمه‌ها در بر دارد، بنابراین ردیف اعتباری نباشد پوشش دارو حتی ایرانی نیز در اولویت نخواهد بود.

به گزارش عیارآنلاین، محمد جهانگیری، درباره جزئیات جدیدترین پوشش بیمه ای برای داروهای تولید داخل در جلسه مردادماه شورای عالی بیمه اظهار داشت: پوشش بیمه ای داروهای ایرانی همیشه جزو اولویت‌های شورای عالی بیمه بوده ولی اینکه در هر جلسه بخواهیم مفاد جلسات پوشش دارو باشد اینگونه نیست چون هیچ جای دنیا اینگونه نیست زیرا پوشش دارو همیشه بیشترین هزینه را برای بیمه‌ها در بر دارد.

وی با تشریح عواقب پوشش بیمه ای دارو یا خدمت پزشکی بدون اعتبارات توضیح داد: در این شرایط سازمان‌های بیمه ای دچار کسری می‌شوند و باید متعاقباً این هزینه را از جای دیگری جبران کنند و این به معنای ایجاد مشکل در سیستم بیمه ای کشور است.

رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور درباره داروهای جدید ایرانی «دیفوزل» و «دی‌متیل فومارات» برای بیماران MS که ساخت داخل بوده و ماه‌ها است در بازار موجود هستند ولی بیمه نیستند، عنوان کرد: این یک قلم دارو با دو عنوان است که از نظر پوشش بیمه ای دچار مشکل هزینه و بار مالی است و پرونده آن هنوز هم در کمیسیون تخصصی دارویی مانده است و هنوز به شورای عالی بیمه ارجاع نشده است زیرا باید در کمیسیون تخصصی دارو مورد تایید قرار گیرد و چون این دارو بار مالی زیادی دارد و هنوز ردیف اعتباری آن مشخص نیست این دارو در لیست پوشش بیمه شورای عالی بیمه نیست ولی دارو هم ردیف این دارو تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.

منبع: تسنیم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: