چیت چیان وزیر نیرو:

قیمت آب کشاورزی تقریبا مجانی است

با وجود صرف این هزینه ها در بخش آب و برق کشاورزی، گاهی محصول تولید شده بدون مشتری باقی می ماند. وزیر نیرو با بیان اینکه میزان منابع آب تجدیدشونده کشور در سال های اخیر کاهش چشمگیری یافته است، گفت: اکنون ۸۶ درصد منابع تجدیدشونده آب مورد استفاده قرار می گیرد که باید به ۶۰ درصد کاهش یابد.

حمید چیت چیان در نخستین همایش ملی اقتصاد آب افزود: در سال های اخیر متوسط بارندگی از ۲۵۰ به ۲۴۳ میلیمتر کاهش یافته که یک سوم متوسط بارندگی جهان است.

وی با یادآوری افزایش دو درجه ای متوسط دمای هوا در کشور، آن را موجب تبخیر بیشتر منابع موجود دانست و گفت: میزان آب تجدیدشونده که ۱۳۰ میلیارد مترمکعب بود، اکنون متوسط بلندمدت آن به ۱۱۶ میلیارد میلیارد مکعب کاهش یافته و حتی در سال های اخیر از این میزان نیز کمتر شده است.

وزیر نیرو با بیان اینکه میزان بارندگی در ایران یک سوم متوسط جهانی است، افزود: متوسط بارندگی در کشور از ۲۵۰ به ۲۴۳ میلیمتر کاهش یافته است.

وی گفت: تغییر اقلیم موجب شده که درجه حرارت در کشور دو درجه افزایش یافته و میانگین تبخیر بالا رفته است.

چیت چیان با تاکید بر لزوم کاهش مصرف آب برای تحقق توسعه پایدار و حفظ منابع آب، ادامه داد: وضعیت قیمت آب، کمکی به کاهش مصرف نمی کند.

وی افزود: قیمت آب در کشور به حدی پایین است که کسی برای سرمایه گذاری برای کاهش مصرف آب انگیزه ندارد.

وی اضافه کرد: قیمت آب در بخش کشاورزی تقریبا مجانی است و حتی قیمت هر کیلو وات ساعت برق پمپ های آب نیز ۱۳۰ ریال است در حالی که هر کیلو وات برق را به نرخ ۳۷۰۰ ریال از بخش انرژی های تجدیدپذیر خریداری می کنیم.

وزیر نیرو گفت: با وجود صرف این هزینه ها در بخش آب و برق کشاورزی، گاهی محصول تولید شده بدون مشتری باقی می ماند.

وی افزود: در روزهای اخیر در دولت تصمیم گرفته شد برخی محصولات کشاورزی به طور مجانی میان افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی توزیع شود.

چیت چیان ادامه داد: کمبود منابع آب به حدی است که چند طرح معدنی سودآور در کشور به دلیل نبود منابع آبی کافی متوقف شده است.

وی افزود: البته تصمیم گرفته شده است که از طریق شیرین سازی، آب مورد نیاز این واحدها از دریای عمان و خلیج فارس به خراسان رضوی منتقل شود.

وی با بیان اینکه تامین آب شرب اولویت اصلی است، گفت: با وجود گذشت چهار ماه از ابتدای امسال، هنوز اعتبارات عمرانی در اختیار دستگاه های اجرایی قرار نگرفته است.

وی، لزوم توجه همه جانبه به اصلاح قیمت آب را خواستار شد و گفت: قیمت آب پایین است اما مشخص نیست که در صورت افزایش قیمت آب، اقشار ضعیف را چه باید کرد.

وی تاکید کرد: باید فارغ از گرایش های سیاسی باید فکری برای مدیریت منابع آب کشور کرد.

نخستین کنفرانس ملی اقتصاد آب با شعار «آب، اقتصاد، بهداشت و محیط زیست» با مشارکت وزارت نیرو، شرکت صنعتی آب و فاضلاب کشور، شرکت مدیریت منابع آب ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در مرکز همایش های برج میلاد برگزار شد.

به گزارش عیارآنلاین، وزیر نیرو با بیان اینکه میزان منابع آب تجدیدشونده کشور در سال های اخیر کاهش چشمگیری یافته است، گفت: اکنون ۸۶ درصد منابع تجدیدشونده آب مورد استفاده قرار می گیرد که باید به ۶۰ درصد کاهش یابد.

حمید چیت چیان در نخستین همایش ملی اقتصاد آب افزود: در سال های اخیر متوسط بارندگی از ۲۵۰ به ۲۴۳ میلیمتر کاهش یافته که یک سوم متوسط بارندگی جهان است.

وی با یادآوری افزایش دو درجه ای متوسط دمای هوا در کشور، آن را موجب تبخیر بیشتر منابع موجود دانست و گفت: میزان آب تجدیدشونده که ۱۳۰ میلیارد مترمکعب بود، اکنون متوسط بلندمدت آن به ۱۱۶ میلیارد میلیارد مکعب کاهش یافته و حتی در سال های اخیر از این میزان نیز کمتر شده است.

وزیر نیرو با بیان اینکه میزان بارندگی در ایران یک سوم متوسط جهانی است، افزود: متوسط بارندگی در کشور از ۲۵۰ به ۲۴۳ میلیمتر کاهش یافته است.

وی گفت: تغییر اقلیم موجب شده که درجه حرارت در کشور دو درجه افزایش یافته و میانگین تبخیر بالا رفته است.

چیت چیان با تاکید بر لزوم کاهش مصرف آب برای تحقق توسعه پایدار و حفظ منابع آب، ادامه داد: وضعیت قیمت آب، کمکی به کاهش مصرف نمی کند.

وی افزود: قیمت آب در کشور به حدی پایین است که کسی برای سرمایه گذاری برای کاهش مصرف آب انگیزه ندارد.

وی اضافه کرد: قیمت آب در بخش کشاورزی تقریبا مجانی است و حتی قیمت هر کیلو وات ساعت برق پمپ های آب نیز ۱۳۰ ریال است در حالی که هر کیلو وات برق را به نرخ ۳۷۰۰ ریال از بخش انرژی های تجدیدپذیر خریداری می کنیم.

وزیر نیرو گفت: با وجود صرف این هزینه ها در بخش آب و برق کشاورزی، گاهی محصول تولید شده بدون مشتری باقی می ماند.

وی افزود: در روزهای اخیر در دولت تصمیم گرفته شد برخی محصولات کشاورزی به طور مجانی میان افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی توزیع شود.

چیت چیان ادامه داد: کمبود منابع آب به حدی است که چند طرح معدنی سودآور در کشور به دلیل نبود منابع آبی کافی متوقف شده است.

وی افزود: البته تصمیم گرفته شده است که از طریق شیرین سازی، آب مورد نیاز این واحدها از دریای عمان و خلیج فارس به خراسان رضوی منتقل شود.

وی با بیان اینکه تامین آب شرب اولویت اصلی است، گفت: با وجود گذشت چهار ماه از ابتدای امسال، هنوز اعتبارات عمرانی در اختیار دستگاه های اجرایی قرار نگرفته است.

وی، لزوم توجه همه جانبه به اصلاح قیمت آب را خواستار شد و گفت: قیمت آب پایین است اما مشخص نیست که در صورت افزایش قیمت آب، اقشار ضعیف را چه باید کرد.

وی تاکید کرد: باید فارغ از گرایش های سیاسی باید فکری برای مدیریت منابع آب کشور کرد.

نخستین کنفرانس ملی اقتصاد آب با شعار «آب، اقتصاد، بهداشت و محیط زیست» با مشارکت وزارت نیرو، شرکت صنعتی آب و فاضلاب کشور، شرکت مدیریت منابع آب ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در مرکز همایش های برج میلاد برگزار شد.

منبع: دهقان نیوز

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: