رئیس کمیته هدایت تحصیلی:

انتخاب رشته صرفا براساس برگه هدایت تحصیلی و ظرفیت منطقه آموزشی می باشد

کفاش، رئیس کمیته هدایت تحصیلی: براساس برنامه توزیع متوازن رشته‌های تحصیلی که نیاز و امکانات منطقه‌ای در آن به دقت لحاظ شده است،/ نبودن اجبار در انتخاب رشته بدین‌معناست که دانش‌آموزان صرفاً می‌توانند به رشته‌هایی که در نمونه برگ هدایت تحصیلی مجاز به انتخاب آن شده‌اند بروند./ رشته مورد نظر باید در مدرسه و منطقه ظرفیت خالی داشته باشد.

به گزارش عیارآنلاین، حمیدرضا کفاش اظهار کرد: هدایت تحصیلی دانش‌آموزان براساس یک فرایند ۱۰۰ امتیازی که در آن تمام جنبه‌های تحصیلی، استعداد، توانمندی، رغبت و تمایل دانش‌آموز، نظرات خانواده‌ها، معلمان و مشاوران در آن لحاظ شده است، انجام می‌شود.

وی افزود: براساس برنامه توزیع متوازن رشته‌های تحصیلی که نیاز و امکانات منطقه‌ای در آن به دقت لحاظ شده است، هدایت تحصیلی انجام می‌شود و دانش‌آموزان و خانواده‌ها چنانچه در انجام این فرآیند با مشکل مواجه شده‌اند می‌توانند برای حل آن به کمیته‌های هدایت تحصیلی مناطق آموزش و پرورش مراجعه کنند.

رئیس کمیته هدایت تحصیلی وزارت آموزش و پرورش گفت: خانواده‌ها بدانند که فرم هدایت تحصیلی برمبنای توانمندی فرزندانشان در عرصه نمرات تحصیلی، آزمون‌های رغبت و استعداد و نظرات معلمان و مشاوران تکمیل شده است.

کفاش ادامه داد: نبودن اجبار در انتخاب رشته تحصیلی بدین‌معناست که دانش‌آموزان صرفاً می‌توانند به رشته‌هایی که نمونه برگ هدایت تحصیلی مجاز به انتخاب آن شده‌اند بروند همچنین رشته مورد نظر باید در مدرسه و منطقه ظرفیت خالی داشته باشد در چنین شرایطی می‌توانند درخواست بدهند و به درخواست آنها رسیدگی خواهد شد.

وی افزود: دانش‌آموزانی که تاکنون ثبت‌نام نکرده و در نمونه برگ هدایت تحصیلی مجاز به انتخاب رشته‌ خود شده‌اند اما احساس می‌کنند که حق آنها ضایع شده و باید در رشته‌ای دیگر غیر از رشته مورد علاقه خود ثبت‌نام کنند می‌توانند به ستاد هدایت تحصیلی در مناطق آموزش و پرورش مراجعه کنند.

منبع: تسنیم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: