جمعیت ایران در سال ۲۰۲۰ به ۸۴٫۲ میلیون نفر می رسد

صندوق بین المللی پول * در گزارشی پیش بینی کرد: جمعیت جمهوری اسلامی ایران در دوره ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ سالیانه روند افزایش یک تا ۱٫۱ میلیون نفری را خواهد داشت، بگونه ای که در سال ۲۰۲۰ به ۸۴٫۲ میلیون نفر خواهد رسید.

به گزارش عیارآنلاین، از جدول آماری وزارت صنعت، معدن وتجارت، سال ۲۰۱۵ جمعیت کشورمان ۷۹ میلیون نفر بود که در سال ۲۰۱۶ به ۸۰ میلیون نفر می رسد.

سال های ۲۰۱۷، ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نیز برای جمعیت ایران به ترتیب ۸۱، ۸۲٫۱ و ۸۳٫۱ میلیون نفر از سوی صندوق بین المللی پول پیش بینی شده است.
صندوق بین المللی پول از جمله نهادهای معتبر بین المللی است که اقدام به پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی کشورها می کند و آنچه بر اعتبار پیش بینی این صندوق می افزاید، به روز ساختن پیش بینی ها در دوره های زمانی کوتاه مدت بوده و به این ترتیب خطای پیش بینی این متغیرها تا حد ممکن کاسته شده است.
آخرین سرشماری نفوس و مسکن کشور در سال ۱۳۹۰ انجام شد؛ برپایه اطلاعات آن سال، متوسط رشد سالیانه جمعیت ۱٫۲۹ درصد برآورد شد و برای سال ۹۴ آمار های غیر رسمی، شمار جمعیت کشور را ۷۸ میلیون و ۴۷۵ هزار و ۹۴۱ نفر نشان داد که از این رقم ۳۸٫۸ میلیون نفر جمعیت زنان و بقیه مردان هستند.
برپایه این آمار، جمعیت در دامنه سنی زیر یکسال تا ۱۹ سال ۲۵٫۲ میلیون نفر است که ۳۲٫۱۶ درصد را شامل می شود؛ شمار بانوان از این میزان ۱۲٫۳۹۰ میلیون نفر و بقیه مردان هستند.
همچنین ۴۶٫۰۲ درصد جمعیت در محدوده ۲۰ تا ۴۴ سال که رقم ۳۶٫۱ میلیون نفر را شامل می شود که کمی بیش از ۱۸ میلیون نفر از آنها زنان هستند.
علاوه براین، جمعیتی که در محدوده سنی ۴۵ سال به بالا قرار می گیرد، سهمی به میزان ۲۱٫۸۲ درصد دارند که شمار آنها ۱۷٫۱ میلیون نفر است؛ تعداد زنان ۸٫۴ میلیون نفر ثبت شده و بقیه مردان هستند.
برپایه این اطلاعات، بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور بین ۱۵ تا ۶۵ سال قرار دارند و ۹۹٫۴ درصد از افراد این جامعه را مسلمانان تشکیل می دهند.
همچنین سال ۹۴ تعداد خانوارهای ایرانی به ۲۲ میلیون و ۱۸۵ هزار و ۶۴۷ خانوار رسید. شمار هر خانوار در کشور ۳٫۵۵ نفر به ثبت رسید.
بیشترین درصد خانوارهای ایرانی در این سال، سه نفره با سهم ۲۷٫۱۱ درصد، چهار نفره ۲۶٫۳۴ درصد، پنج نفره و بیشتر ۲۰٫۹۷ درصد، ۲ نفره ۱۸٫۴۳ و یک نفره ۷٫۱۴ درصد ثبت شده است.
صندوق بین المللی پول در بین کشورهای مورد گزارش که به آمار چین، آلمان، عربستان، ترکیه، امارات، آمریکا، مالزی و کره جنوبی پرداخته، آمریکا در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ نسبت به پیش از آن، افزایش ۱٫۲ و ۱٫۱ میلیون نفر جمعیت را پیش بینی کرده اما سال های ۲۰۱۸، ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ نسبت به پیش از آن ،افزایش ۲٫۲ میلیون نفری را به ثبت رسانده است.
بعد از ایران و آمریکا که در سال های مورد بررسی رشد یک میلیون نفری و بیشتر جمعیت سالیانه را تجربه خواهند کرد، کشورهای ترکیه، عربستان و مالزی نیز افزایش کمتر از یک میلیون نفری خواهند داشت که برای ترکیه ارقام ۹۰۰، ۸۰۰ و ۷۰۰ هزار نفری مورد انتظار است و عربستان نیز دامنه رشد ۶۰۰ و ۷۰۰ هزار نفری خواهد داشت.
همچنین مالزی در این دوره، رشد جمعیتی ۵۰۰ و ۶۰۰ هرار نفری را در انتظار دارد.
کشورهای آلمان، کره جنوبی و امارات متحده عربی نیز در دوره مورد بررسی به ترتیب ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار نفر، ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر و ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر افزایش جمعیت، نوسان خواهد داشت.
بین کشورهای مورد بررسی، چین کمترین افزایش با سهم هفت تا هشت هزار نفر در این دوره مورد انتظار است و برای سال ۲۰۲۰ پیش بینی شده که جمعیت این کشور به رقم یک میلیارد و ۴۱۱ میلیون نفر برسد و این درحالی است که برای سال ۲۰۱۵ جمعیت یک میلیارد و ۳۷۵ میلیون نفری برای این کشور ثبت شده بود.

منبع: بولتن نیوز

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: