۸۲۰ میلیون بار مراجعه به بیمارستان در سال گذشته

حریرچی، قائم مقام وزارت بهداشت: در سال گذشته ۸۲۰ میلیون بار مورد مراجعه سرپایی در بیمارستان ها داشته ایم که از این موارد، تنها هفت و نیم میلیون بار در حوزه بستری بوده است و همین میزان بستری بک درصد را تشکیل می دهد و تقریبا ۱۱ صدم بار مراجعه بستری دارد و همین یک درصد می تواند خیلی تاثیر گذار باشد.در واقع در بیمارستان ها ۱۰٫۳دهم بار مراجعه سرپایی برای هر بیماری بوده است.  

به گزارش عیارآنلاین، دکتر ایرج حریرچی روز دوشنبه در هشتمین همایش مدیریت بیمارستانی که در سالن همایش های رازی برگزار شد، افزود: مدیریت بیمارستان امر پیچیده ای است و بیمارستان در حوزه سلامت در انتهای زنجیره ارائه خدمات بهداشتی و درمانی قرار دارد.
وی ادامه داد: یکی از عوامل ایجاد رضایت و نارضایتی در حوزه بهداشت و درمان، بیمارستان است که می تواند حمایت سیاسی و اجتماعی لازم را برای اصلاح تامین منابع در حوزه سلامت تحت تاثیر جدی قرار دهد.
حریرچی اظهار کرد: هر اقدامی که در بیمارستان انجام شود، اهداف اصلی نظام سلامت را که افزایش سلامت و حمایت مالی از مردم است، ارتقا می دهد بنابراین باید در مقوله بهداشت و درمان مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان این که انتقال تجربیات داخلی و خارجی می تواند به ایجاد دانش بومی در کشور منجر شود، گفت: در سال گذشته ۸۲۰ میلیون بار مورد مراجعه سرپایی در بیمارستان ها داشته ایم که از این موارد، تنها هفت و نیم میلیون بار در حوزه بستری بوده است و همین میزان بستری بک درصد را تشکیل می دهد و تقریبا ۱۱ صدم بار مراجعه بستری دارد و همین یک درصد می تواند خیلی تاثیر گذار باشد.
وی افزود: در واقع در بیمارستان ها ۱۰٫۳دهم بار مراجعه سرپایی برای هر بیماری بوده است.
قائم مقام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار کرد: در حوزه سلامت در بیمارستان احتیاج به مدیران توانمند و آموزش دیده داریم که نه تنها دانش لازم ، بلکه مهارت های شناختی لازم در زمینه بستری را نیر باید داشته باشند.
وی بیان کرد: همچنین در زمینه مدیریت بیمارستانی مدیران باید بتوانند در یک محیط مناسب ارتباط لازم را برقرار کرده تا حمایت مدیران داخل نظام سلامت و خارج نظام سلامت را برای اصلاحات در حوزه بیمارستانی فراهم کنند .
حریرچی اضافه کرد: در همین راستا دو اقدام مهم در کشور در حال انجام است، یکی توانایی روسا و مدیران بیمارستان ها را از طریق آموزش افزایش بدهیم و دیگر این که مدیرانی از غیر حوزه سلامت وارد حوزه سلامت کنیم .
وی اضافه کرد: برای اولین بار در کشور مدیر غیر پزشک در وزارت بهداشت را تجربه می کنیم و به طور سنتی در کشور ما این امر بعید بود اما هم اکنون سه معاون اصلی وزارت بهداشت، غیر پزشک هستند.
حریرچی با بیان این که هم اکنون در حال جراحی حوزه سلامت در کشور هستیم گفت : طرح تحول سلامت اقدامات مهم و اساسی در حوزه سلامت انجام می دهد و قسمت مهمی از این فعالیت ها در حوزه درمان است.
حریرچی افزود: از زمان اجرای طرح تحول سلامت توانسته ایم بحران دارویی را در کشور رفع کنیم، دسترسی مردم به دارو و ملزمات پزشکی را به شکل معنی داری افزایش دهیم و با سیاست کنترل مالی، توانسته ایم سهم دارو و خرده فروشی پزشکی را از ۲۲ درصد به ۱۸٫۴ درصد کاهش دهیم.
وی ادامه داد: ما سهم منابع بهداشتی و درمانی از کل درآمد ناخالص ملی را افرایش داده ایم، به طوری که از حدود ۶٫۳ درصد به ۷٫۳ درصد در یک سال افزایش پیدا کرد. طبق قانون، با توجه به سیاست و منویات مقام معظم رهبری باید این میران به ۱۰٫۵ درصد درآمد ناخالص ملی برسد .
قائم مقام وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی افزود: در سال اول اجرای طرح تحول سلامت توانستیم پرداختی هزینه های درمان از جیب مردم را به ۴۰ درصد کاهش دهیم.
وی با اشاره به محدودیت منابع مالی، اظهار کرد: با وجود تحریم ها و مشکلات اقتصادی، طی دو سال در وضعیت بدی قرار داشته ایم اما امیدواریم به اهداف رشد اقتصادی در کشور برسیم.
حریرچی اضافه کرد: ایران از لحاظ درآمد سرانه جزو کشورهای متوسط به بالا بوده است اما با تغییرات قیمت گذاری انرژی، هم اکنون جزو کشورهای متوسط به پایین قرار گرفته ایم که بهتر است از توان مدیریتی بیشتر استفاده کنیم.
هشتمین همایش مدیریت بیمارستانی از چهارم تا ششم مردادماه در سالن همایش های رازی در حال برگزاری است.

منبع: ایرنا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: