دستور ۸ بندی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به مدیران اجرایی در راستای پیشگیری از تخلفات حوزه سلامت

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در نامه‌ای به مدیران اجرایی این سازمان، ۸ دستور در راستای پیشگیری از تخلفات حوزه سلامت و اثربخشی رسیدگی‌ها صادر کرد.

به گزارش عیارآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی، در بخشنامه‌ای که علیرضا جمشیدی به مدیران کل سازمان تعزیرات حکومتی در سراسر کشوری نوشته آمده است: با عنایت به اهمیت موضوع سلامت آحاد جامعه، مقتضی است مدیران کل استان‌ها ضمن هماهنگی‌هایی که با ادارات نظارتی و تخصصی به ویژه دانشگاه‌های علوم پزشکی، بیمه‌های درمانی، بیمارستان‌ها، مؤسسات بهداشتی ـ درمانی و سازمان نظام پزشکی انجام می‌دهند، در راستای پیشگیری از تخلفات و اثربخشی رسیدگی‌ها نسبت به موارد ذیل اقدام کنند:
۱ ـ اهتمام در جهت ایجاد هماهنگی با دانشگاه‌های علوم پزشکی و ادارات حوزه بهداشت، دارو و درمان به منظور ساماندهی اخذ و ثبت شکایات، کشف تخلفات و رسیدگی توام با سرعت و دقت توسط کمیسیون موضوع ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و سایر مراجع ذی صلاح مربوط
۲ ـ تقویت گشت‌های نظارتی مشترک با مشارکت دستگاه‌های مربوط
۳ ـ تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به تخلفات حوزه بهداشت، دارو و درمان در استان
۴ ـ لحاظ نظر کارشناسی کمیسیون موضوع ماده ۱۱ ضمن رعایت استقلال شعب در رسیدگی به پرونده‌ها
۵ ـ رسیدگی توأم با سرعت، دقت و قاطعیت به پرونده‌های حوزه بهداشت، دارو و درمان، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ارجاع کمیسیون موضوع ماده ۱۱ و اعلام نتایج رسیدگی به مراجع مربوط
۶ ـ حتمیت و قطعیت در رسیدگی به تخلفات حکم به مجازات‌های قانونی و اجرای آراء به نحوی که نظارت و رسیدگی در حوزه بهداشت، دارو و درمان برای مردم کاملا محسوس باشد
۷ ـ ایجاد اطمینان در شهروندان در برخورداری از خدمات مطلوب و ایفای صحیح و کامل مسؤولیت ها توسط دستگاه‌های نظارتی از جمله معاونت‌های مربوط در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تعزیرات حکومتی
۸ ـ شناسایی، تدوین و اجرای سازوکارهای پیشگیری از تخلفات در حوزه بهداشت، دارو و درمان با همکاری دستگاه‌های ذیربط
این بخشنامه ای به مدیران کل سازمان تعزیرات حکومتی در سراسر کشور ابلاغ شده است.

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: