درخواست بیش از یک ضامن برای وام ازدواج خلاف قانون است

مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت در نامه‌ای رسمی به رئیس کل بانک مرکزی، خواستار ممانعت بانک مرکزی از تخلف برخی بانک‌ها مبنی بر درخواست بیش از یک ضامن جهت پرداخت وام ازدواج شد. همچنین جهت تسهیل پرداخت وام ازدواج از بانک مرکزی درخواست شد تا به فکر تعیین راه‌های جایگزین ضامن برای ضمانت وام ازدواج باشد.

به گزارش عیارآنلاین، مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت در نامه‌ای رسمی به رئیس کل بانک مرکزی، خواستار ممانعت بانک مرکزی از تخلف برخی بانک‌ها مبنی بر درخواست بیش از یک ضامن جهت پرداخت وام ازدواج شد. همچنین جهت تسهیل پرداخت وام ازدواج از بانک مرکزی درخواست شد تا به فکر تعیین راه‌های جایگزین ضامن برای ضمانت وام ازدواج باشد. در این نامه آمده است:

باسمه تعالی

رئیس کل محترم بانک مرکزی جناب آقای دکتر سیف

سلام علیکم

گزارش‌های رسیده به این مرکز از وضعیت جوانان در صف دریافت وام ازدواج نشان می‌دهد که علی‌رغم تصریح قانونی، برخی از بانک‌ها از متقاضیان دریافت وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی به طرق مختلف تقاضای بیش از یک نفر ضامن می‌نمایند؛ این در حالیست که برای اکثر جوانان متقاضی دریافت وام ازدواج، آوردن همان یک ضامن دارای کسر از حقوق هم مشکل و به عنوان مانعی بزرگ در دریافت وام ازدواج است.

بنابراین به منظور تسهیل دریافت وام ازدواج برای جوانان ضروری است بانک مرکزی، علاوه بر نظارت بر حسن اجرای قانون به منظور جلوگیری از درخواست بیش از یک ضامن توسط بانکها و سخت گیری بیش از حد برای اعطای وام ازدواج، راه‌های جایگزین ضامن دارای کسر از حقوق برای وام ازدواج را نیز طراحی نماید.

به عنوان پیشنهادی در این زمینه می توان با طراحی فرآیندی، شرایطی را فراهم آورد تا هر یک از زوجین به جای فراهم کردن یک یا چند ضامن دارای کسر از حقوق برای دریافت وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی،  ۵ نفر از افرادی که یارانه می‌گیرند را معرفی کند تا حساب یارانه ایشان، به عنوان ضمانت وام ازدواج قرار بگیرد. در این شرایط در صورتی که دریافت‌کننده وام اقساط خود را پرداخت نکند، قسط وام از حساب ایشان هنگام واریز یارانه کسر خواهد شد.

امید است بانک مرکزی، همه اقداماتی را که ضروری است انجام گیرد تا اعطای وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی تسهیل و تسریع شود را پیگیری نماید تا حمایت مناسبی از ازدواج جوانان صورت گیرد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: