پرستاران از مجلس گلایه دارند

آدابی، رئیس کل سازمان نظام پرستاری: درخواست جامعه پرستاری از مجلس دهم و حضرتعالی اجرای قانون تعرفه گذاری است زیرا، پرستاران از مجلس گلایه مند هستند که چرا قانونی که در سال ۸۶ تصویب شده اجرا نشده اما طرح تحول نظام سلامت که سال ۹۳ تصویب شد یک شبه اجرا شد و برای آن اعتبار تعیین شد.

به گزارش عیارآنلاین، دکتر علی محمد آدابی در دیدار نمایندگان جامعه پرستاری با رئیس مجلس شورای اسلامی در قم، گفت: مسائل پرستاری ریشه در دولت های قبل و سال های قبل دارد و الان به نوعی می شود گفت که این زخم سر باز کرده است. اگر از منظر اقتصادی بخواهیم به آن نگاه کنیم با توجه به محدودیت منابع اگر عده ای بیش از حق شان و بیش از سهم شان برخوردار شوند طبیعی است که در دیگران احساس نارضایتی بوجود می آید و بویژه تیمی که با یکدیگر کار می کنند.

وی افزود: پزشکی و پرستاری در دنیا، رشد و تکامل شان توام با یکدیگر است و اختلاف دستمزد زیادی بین این دوقشر نیست. برای مثال مکزیک که همراه با ایران تقریبا کمترین پرداختی را در سطوح کارگری دارد لیکن وضعیت پرستاری آن در کنار پزشکی دریافتی های خوبی دارد و یا در کانادا پرستار در سال ۱۱۰ هزار دلار دریافتی دارد و پزشک ۱۳۰ هزار دلار دریافتی دارد و این وضعیت را با ایران مقایسه می کنیم که پرستار با ۲ شیفت کار اجباری با توجه به کمبود نیرو کمتر از ۱۰ هزار دلار در سال درآمد دارد حال اینکه ۳۰ سال پیش شاهد این بودیم که درآمد یک پزشک متخصص در ایران کمتر از ۲ برابر پرستار بود برای مثال در سال ۶۳ یک پرستار ماهانه ۴ هزار تومان دریافت می کرد پزشک ۷ هزار تومان دریافت می کرد.

آدابی ادامه داد: در دهه ۷۰ با طرح اداره نوین امور بیمارستان ها این افزایش درآمد برای پزشکان به ۵ تا ۱۰ برابر رسید که طبعأ نارضایتی را در قشر پرستار ایجاد کرد که منجر به تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در تیر ماه سال ۸۶ شد، یعنی ۹ سال پیش از اینکه در حال حاضر وارد سال دهم این قانون شده ایم.

وی گفت: امیدوار بودیم با اجرای این قانون قدری شکاف پرداختی بین پزشک و پرستار پر شود و به نوعی همگرایی در سیستم اضافه شود، این اتفاق که رخ نداد هیچ در اثر طرح تحول نظام سلامت این تفاوت پرداخت به ۴۰ و بعضا به ۱۰۰ برابر رسید که ما فیش های ۷۰۰ میلیون در ماه هم گزارش کردیم.

آدابی افزود: پرستاران در حال حاضر با یک شیفت اضافه کاری (حدود ۱۰۰ ساعت اضافه کاری) حدود ۳ میلیون دریافتی دارند و عمومأ پزشکان ۸۰ ، ۱۰۰ و ۱۵۰ میلیون دریافتی دارند.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری در ادامه خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، اظهارداشت: طی نامه ای که به حضرتعالی نوشتیم پیشنهاد ما این بود که برای دریافتی پزشکان سقف گذاشته شود که عدالت حکم فرما شود.

وی ادامه داد: طی سال های ۸۲ تا ۹۲ یک افزایش فوق العاده ای در تعرفه های بخش خصوصی رخ داد و زمانی که طرح تحول سلامت هم اجرا شد و تعرفه ها ۳۰۰ درصد رشد کردند این افزایش درآمد پزشکان در بخش خصوصی واقعأ وحشتناک شد. ضمن اینکه خیلی ها هم قائل به رعایت تعرفه ها نیستند به نوعی می توان گفت جنبه های کنترلی و نظارتی هم از سوی دولت و هم از سوی مجلس ضعیف است و ما آمادگی همیاری خود را اعلام می کنیم که اطلاعات را در بیاوریم و شفاف در اختیار دولت قرار دهیم.

آدابی افزود: در حال حاضر این خطر احساس می شود که جامعه پزشکی به شکل یک طبقه در جامعه رشد می کند و گفته می شود که وقتی در شرایط تورم و رکود اقتصادی هست یک تعداد غول اقتصادی ایجاد می شود و الان این وضعیت در سیستم دیده می شود که پزشکی کم کم خودش را از بقیه اقشار ملت تحت لوای پزشکان و غیر پزشکان جدا می کند.

وی گفت: درخواست جامعه پرستاری از مجلس دهم و حضرتعالی اجرای قانون تعرفه گذاری است زیرا، پرستاران از مجلس گلایه مند هستند که چرا قانونی که در سال ۸۶ تصویب شده اجرا نشده اما طرح تحول نظام  سلامت که سال ۹۳ تصویب شد یک شبه اجرا شد و برای آن اعتبار تعیین شد.

آدابی در پایان افزود: انتظار ما این است که با ایجاد یک معاون پارلمانی صحبت ها و درخواست های پرستاران به جنابعالی انعکاس داده شود و دیگر اینکه نماینده سازمان نظام پرستاری در شورای عالی بیمه حاضر باشد، زیرا بر اساس سوابق و مستندات موجود، این موضوع در دوره قبل در هیئت وزیران به تصویب رسیده و تصویب مجلس شورای اسلامی را می خواهد که نماینده سازمان هم به عنوان یک کارشناس خبره در خدمت بیمه و نظام سلامت کشور باشد.

منبع: مهر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: