افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی در دو ماهه نخست امسال

جدیدترین گزیده آمار اقتصادی کشور از افزایش ۶٫۸ درصدی بدهی بانک ها به بانک مرکزی و نیز رشد ۷٫۱ درصدی سپرده های آنها نزد این بانک حکایت دارد.

به گزارش عیارآنلاین، شماره جدید نشریه الکترونیکی گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به دو ماهه نخست امسال روز یکشنبه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.
این نشریه الکترونیکی به صورت ماهانه منتشر می شود و حاوی جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخش های پولی و بانکی، تراز پرداخت ها، مالی و بودجه و بازار سرمایه است.

** تحولات بانکی در فروردین ماه
بررسی دارایی ها و بدهی های بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی نشان می دهد که در فروردین امسال میزان دارایی های خارجی این موسسه ها به ۲۳۰۷٫۹ هزار میلیارد ریال رسیده است که ۰٫۱ درصد نسبت به اسفند ۹۴ رشد نشان می دهد.
حجم دارایی اسکناس و مسکوک نیز در این مدت ۱۱۸٫۴ هزار میلیارد ریال بوده که رشد ۳۹٫۱ درصدی را پشت سر گذاشته است.
همچنین سپرده بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی ۱۱۲۴٫۸ هزار میلیارد ریال و با رشد ۴٫۵ درصدی رو به رو بود ضمن آنکه میزان بدهی بخش دولتی اعم از دولت و شرکت ها و موسساتی با رشد ۳٫۶ رصدی به رقم ۱۲۶۲٫۵ هزار میلیارد ریال رسیده است. در فروردین ماه امسال بدهی بخش غیردولتی نیز با کاهش ۰٫۱ درصدی به رقم ۷۳۵۸٫۵ هزار میلیارد ریال رسیده است.
در بخش بدهی ها نیز میزان سپرده های بخش غیردولتی نزد بانک ها و موسسه های اعتباری در فروردین ماه گذشته با رشد ۰٫۹ درصدی به ۹۸۹۴ هزار میلیارد ریال و بدهی آنها به بانک مرکزی با رشد ۵٫۴ درصد به عدد ۸۸۱٫۷ هزار میلیارد ریال رسیده است.
در مجموع در فروردین امسال دارایی ها و بدهی های بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی با ثبت روند کاهنده ۵٫۹ درصدی به عدد ۱۹۲۰۳٫۸ هزار میلیارد ریال رسیده است.
همچنین در این مدت میزان وام ها و سپرده های بخش غیردولتی به ۲۹۶٫۶ هزار میلیارد ریال، حساب سرمایه بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی به ۷۳۸٫۳ هزار میلیارد ریال و میزان وام ها و سپرده های ارزی به ۱۷۴۱٫۹ هزار میلیارد ریال رسیده است که به ترتیب سه دهم، یک دهم و ۲ درصد کاهش را ثبت کرده اند.
میزان تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسه های اعتباری نیز در فروردین ماه امسال ۷۲۸۵٫۸ هزار میلیارد ریال بود.

** تحولات بانکی در اردیبهشت ماه
بررسی تحولات بخش پولی و بانکی در اردیبهشت ماه امسال نیز حاکی از تداوم بدهی بانک ها به بانک مرکزی است به گونه ای که با ثبت رشد ۶٫۸ درصدی به رقم ۸۹۳ هزار میلیارد ریال رسیده است.
در مدت یاد شده، دارایی های خارجی بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی به ۲۳۲۶٫۷ هزار میلیارد ریال رسیده است که رشد ۰٫۹ درصدی نسبت به اسفند ۹۴ دارد.
همچنین میزان دارایی اسکناس و مسکوک بانک ها با ثبت عدد ۱۱۷٫۶ هزار میلیارد ریال رشد ۳۸٫۲ درصدی را ثبت کرده است.
بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی در مدت یاد شده ۱۱۵۲٫۹ هزار میلیارد ریال سپرده نزد بانک مرکزی داشتند و بدهی بخش دولتی به آنها نیز با رشد ۵٫۳ درصدی به عدد ۱۲۸۳ هزار میلیارد ریال رسیده است ضمن آنکه میزان بدهی بخش غیردولتی ۷۵۰۶٫۴ هزار میلیارد ریال ثبت شده که رشد ۲ درصدی را نشان می دهد.
به طور کلی مجموع دارایی ها و بدهی های بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی با کاهش چهار درصدی در اردیبهشت امسال به ۱۹۵۸۴٫۷ درصد رسیده است.
در این مدت، جمع کل دارایی های بانک های تجاری ۳۲۲۸ هزار میلیارد ریال، بانک های تخصصی ۳۹۰۴٫۶ هزار میلیارد ریال و بانک های غیردولتی و موسسه های اعتباری غیربانکی ۱۲۴۵۲٫۱ هزار میلیارد ریال برآورد شده است که به ترتیب ۶٫۴ درصد، ۳٫۱ درصد و ۳٫۷ درصد کاهش نشان می دهد.
بانک ها و موسسه های یاد شده در اردیبهشت ماه با رشد ۲ درصدی نسبت اسفند ۹۴ در مجموع ۷۴۳۶٫۳ هزار میلیارد ریال وام پرداخت کرده اند که سهم بانک های تجاری ۱۱۳۷٫۸ هزار میلیارد ریال، بانک های تخصصی ۱۸۳۷ هزار میلیارد ریال و بانک های غیردولتی و موسسه های اعتباری ۴۴۶۱٫۵ هزار میلیارد ریال بوده که به ترتیب ۲٫۵ درصد، یک درصد و ۲٫۳ درصد رشد داشته است.

منبع: ایرنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: