رئیس مركز برنامه ریزی ، منابع انسانی و فناوری اطلاعات:

نظام برنامه ریزی همواره یکی از چالش های اصلی وزارت آموزش و پرورش بوده است

چهاربند، رئیس مرکز برنامه ریزی ، منابع انسانی و فناوری اطلاعات: وزارت آموزش وپرورش ابر دستگاه اجرایی کشور است که نظام برنامه ریزی همواره یکی از چالش های اصلی آن بوده است./ تعریف ما از توسعه ، تأمین نیارهای تمام عوامل مؤثر در ساحت های ششگانه است./ تنها سند ما سند تحول بنیادین است که باید طبق آن برنامه ریزی کنیم.

به گزارش عیارآنلاین، پیش از ظهر امروز اسفندیار چهاربند در آئین معارفه وتودیع روسای مرکز برنامه ریزی ، منابع انسانی و فناوری اطلاعات که در ساختمان شهیدرجایی برگزار شد؛ گفت: وزارت آموزش وپرورش ابر دستگاه اجرایی کشور است که نظام برنامه ریزی همواره یکی از چالش های اصلی آن بوده است .

وی افزود: اگر بخواهیم سراغ فناوری، نیروی انسانی، مدیریت، بهبود کیفیت، تأمین منابع ملی و بهره وری و توسعه متوازن برویم ، همه اینها ذیل توسعه و برنامه ریزی امکان پذیراست چرا که برنامه ریزی در آموزش وپرورش از جنس توسعه است وبرنامه ریزی توسعه دارای چارچوبی است که عمل کردن درخارج از آن چارچوب ، نتیجه ای جز آشفتگی و از هم گسیختگی و کاهش بهره وری ندارد.

رئیس مرکز برنامه ریزی ، منابع انسانی و فناوری اطلاعات تصریح کرد: تعریف ما از توسعه ، تأمین نیارهای تمام عوامل مؤثر در ساحت های ششگانه است و هر چیزی که نام آن را برنامه ریزی بگذاریم ، اگر نتواند نیازهای عوامل ساحت های ششگانه را تأمین کند توسعه نیست.

وی اظهارکرد: توسعه متوازن ، توسعه ای است که بتواند به ساحت های ششگانه توجه کند و مفهوم توسعه ، تحقق اهداف ساحت های ششگانه در سند تحول است.

چهاربند استقرار نظام برنامه ریزی و اجرایی ، متناسب با سند تحول را یکی از یادگارهای دولت تدبیر وامید دانست وافزود: باهمت وزیر و مرکز برنامه ریزی عملیاتی خواهد شد و کسی نباید جلوی استقرار نظام برنامه ریزی بایستد و با آن مقابله کند چرا که تنها سند ما سند تحول بنیادین است که باید طبق آن برنامه ریزی کنیم.

منبع: پانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: